M nga fr gor

advertisement
REUMATOLOGEN SVARAR
Skriv till ”Svar från reumatologen” Reumatikertidningen,
Box 12851, 112 98 Stockholm.
Störst chans att få svar på din fråga är det om den har
allmän karaktär, som kan vara betydelsefull för fler reumatiker.
Hans Carlsten heter vår expert på Reumatiska sjukdomar,
han är docent på Sahlgrenska i Göteborg.
I förra numret beskrev vi kriterier för
diagnosen SLE. Så här ska det vara.
1. Fjärilsformat ansiktsutslag
2. Upphöjt och fjällande hudutslag
3. Solöverkänslighet
4. Sår i munslemhinnan
5. Ledinflammation
6. Lung- eller hjärtsäcksinflammation
7. Äggvita i urinen
8. Påverkan på centrala
nervsystemet
9. Blodbrist, lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar
10. Antikroppar mot DNA
11. Antikroppar mot cellkärnor
(ANA)
med hög solskyddsfaktor. Det har
blivit värre sen jag börjat med mediciner.
Då får jag röda kliande utslag på
händerna. Mina mediciner är:
1 tabl 250 mg klorokinfosfat 1/dag
2 tabl 5 mg Prednisolon 1/dag
1 tbl 60 mg Erco-fer 2/dag
1 tbl 100 mg E-vitamin 3/dag
1 tbl 500 mg Calcichew-d3 2/dag
Sedan undrar jag om det finns ett
samband mellan hög kortisondos och
rikliga blödningar. Ett tag då jag åt
30 mg prednisolon så blödde jag
mycket rikligt i 14 dagar, sen uppehåll i 14 dagar, sen började det igen.
Så även om jag skulle må lite
bättre med högre dos kortidson, så vill
jag inte äta det p g a blödningarna.
Det är fruktansvärt psykiskt
jobbigt. Nu är mensen nästan normal
när jag äter 10 mg.
En annan fråga är att i 16:e veckan
så hade mitt barn dött i magen. Kan
det bero på SLE? Gynläkaren säger att
så inte är fallet utan att jag kan skaffa
fler barn om jag vill. Men man vill ju
inte chansa då jag inte mår något
bättre och redan har två friska barn.
Efter vad jag har förstått är risken
mycket större att något händer när
man är inne i ett skov.
fötter, armar och fingrar och dessa
sår kan vara orsakade av blodkärlsinflammation s.k. vaskulit. Precis
som vid alla skador på huden kan lätt
bakterier få fäste och då blir såret
större och läkningen försämras. Är
såren infekterade skall man utöver
lokal sårvård använda antibiotika i
form av salva eller i vissa fall i tablett-
form. Det är förstås väldigt viktigt att
bedöma orsaken till såren vilket inte
alltid är så lätt. En erfaren reumatolog
brukar dock kunna avgöra vad det rör
sig om. Är det solen som orsakat
skadan skall man undvika att vara i
solen och kan man påvisa vaskulit
krävs det ofta ganska kraftig immundämpande medicin för att ge möjlig-
Många frågor
Jag är en tjej på 39 år som fick min
diagnos SLE i sep 98.
Jag får mina inflammationer
främst i huden. Det jag nu undrar
över är hur man ska sköta om sina
sår. Jag lägger på Fucidinkompresser
då jag ser att de är på väg att blossa
upp. Sen byter jag kompress 1 gång/
dag tills det inte varar längre.
Men då var det en som sa att det
inte v ar så bra att tillföra kroppen
penicillin mot huden heller.
Jag har även Raynauds i fingrar
och tår. Vad rekommenderar du mot
den?
Sen är solen ett väldigt bekymmer. Jag tål den inte alls. Jag får
brännblåsor fastän jag smort in mig
Carina
S V A R
Du tar upp många olika frågor i ditt
brev. Jag skall försöka besvara dem en
i taget och börjar med dina problem
med sår i huden.
Hos SLE patienter ser man ganska
ofta sår och orsaken till dessa kan
variera. En del får sår på solbelysta
kroppsdelar ofta i ansiktet eller på
händerna. Andra kan få sår på ben,
32
REUMATIKERTIDNINGEN 5 - 99
het till sårläkning.
Raynauds fenomen med ömsom
vitnande och ömsom blåsvarta fingrar
och tår är vanligt vid SLE. I lättare fall
räcker det att undvika onödig nedkylning - använda varma vantar, sockor
och skor. Man kan ofta få god lindring
av nitroglycerininnehållande plåster
som vidgar blodkärlen. I andra fall
prövar man blodkärlsvidgande medicin och vid mycket svår Raynaud med
sår på fingrar och tår och risk för
kallbrand kan man behandla med
kraftigt blodkärlsvidgande dropp som
innehåller prostacyklin.
Uppenbarligen har du bekymmer
med ökade menstruationsblödningar i
samband med höga kortisondoser och
det är känt att menstruationerna kan
störas vid förhöjd produktion av
kroppseget kortison. Samspelet mellan
kortison och kvinnliga könshormoner
som styr menstruationerna är känsligt
och kan störas men det är sällan som
besvären är så stora som du berättar.
Förhoppningsvis kan du klara dej på
lite lägre dos eller i samråd med din
läkare pröva något annat kortisonpreparat.
Missfall vid SLE är inte ovanligt.
Det är huvudsakligen tre faktorer som
leder till att graviditeten inte lyckas.
Det ena är att mamman har ett
sjukdomsskov med inflammation i
flera organ till exempel i njurar eller
lungor och att fostret inte växer. Den
andra är att mamman har s.k.
kardiolipinantikroppar i blodet som
ger en ökad risk för blodpropp. Man
vet idag att dessa antikroppar utgör
den enskilt största risken för missfall
hos SLE patienter. Den tredje och
minst vanliga är att mamman har
antikroppar i blodet som kan passera
över moderkakan och störa fostrets
hjärverksamhet.
Det är mycket viktigt att ta reda
på varför du fick missfall. Detta görs
av reumatolog i samarbete med förlossningsläkare. Man tar blodprover
som avslöjar om du har några av dessa
antikroppar och bedömer om din SLE
sjukdom kan vara orsak till missfallet.
Om ditt missfall har andra orsaker kan
gynekologen utredda detta Därefter
kan man planera en ny graviditet och
sätta in lämpliga förebyggande
mediciner. Det rör sig om behandling
med låga doser acetylsalicylsyra och
blodförtunnande sprutor och i vissa
fall immundämpande läkemedel.
Av största vikt är den gravida SLE
patienten går på nogranna och regelbundna kontroller både på specialistmödravård och hos reumatolog under
hela graviditeten och att även förlossningen och tiden därefter noga
planeras individuellt. Med dessa
åtgärder vet vi idag att det stora
flertalet kvinnor som har SLE kan få
barn och att graviditeten inte på ett
allvarligt sätt försämrar sjukdomen.
bröstrygg och vänster höftled. Jag har
också fibromyalgi. De sista 3 åren har
jag i perioder på fingertoppar mest fått
röda utslag där det som ur en finne
kommer ut kristaller. Jag trodde första
gången att jag fått in en glasbit. Vad
är det? Min läkare har ej givit mig ett
riktigt svar.
drabbar uppemot 2% av befolkningen
och vars orsak vi vet mycket lite om.
Någon koppling mellan HLA B27 och
fibromyalgi finns mej veterligen inte.
Ibland är det svårt att helt säkerställa
vilken sjukdom det är som orsakar
besvären. Man måste då istället inrikta
sig på att söka lindring. I dagarna har
det visats att sjukgymnastisk träning,
bland annat i varmvattenbassäng, har
gynnsam effekt vid fibromyalgi.
Dessa resultat presenterar Kaisa
Mannerkorpi från Göteborg i sin
avhandling som hon försvarar i Lund
nu i höst. Eftersom alla de diagnoser
man har funderat på i ditt fall:
Bechterews sjukdom, artros och fibromyalgi kan lindras av sådan träning är
det kanske värt ett försök.
Dina röda utslag på fingertopparna
som tömmer sig på ”kristaller” måste
förstås utredas. Det skulle kunna röra
sig om gikt, d.v.s. urinsyrakristaller
som kan ansamlas inte bara i leder
utan också i huden. Ett annan möjlighet är att det är s.k. mjukdelsförkalkningar som kan finnas vid andra
reumatiska sjukdomar. Det finns flera
undersökningar som sammantagna
kan ge dej och din doktor svar. Det
bästa är om du får kontakt med en
reumatolog som kan reda ut vad som
orsakar dina alla besvär.
Fibro och Bechterew
Jag är en kvinna på 39 år som haft
problem med mina leder i 6 år. Jag har
utretts för Bechterew, jag har faktor
HBLA 27 i blodet och sjukdomshistoria. Men röntgen visar enbart artroser i
Hoppas på svar
S VA R
Först måste jag reda ut begreppet
HLA B27 och Bechterews sjukdom.
HLA B27 är ett äggviteämne som
finns på alla cellers yta hos ungefär
10% av svenskar och kan sägas vara en
sorts vävnadstyp. Vi vet att nästan alla
(≈95%) som har Bechterews sjukdom
har just denna vävnadstyp. Eftersom
Bechterews sjukdom drabbar mindre
än 1% av befolkningen betyder det att
90% av HLA B27 positiva individer
inte har sjukdomen. Vävnadstyptestet
kan därför inte användas för att ställa
Bechterewdiagnosen utan möjligen
kan man säga att om man är HLA B27
negativ har man sannolikt inte just
den sjukdomen.
Fibromyalgi är ett tillstånd som
REUMATIKERTIDNINGEN 5 - 99
33
Download