Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform

advertisement
Självvärdering Bråk
Du ska försöka upptäcka om du lärt dig något under detta avsnitt. Svara på hur väl du kunde
delområdet diagnosen och hur bra du kan det nu. Det måste inte bli exakt rätt. Det viktiga är
att du tänker efter hur det känns. Sätt kryss i rutorna nedan och visa hur bra du kunde det och
kan det.
Hur bra kan du:
Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i
decimalform.
Storleksordna naturliga tal och enkla tal i
bråk- och decimalform.
Ange delen av något i bråkform.
Förkorta och förlänga bråk.
Addition och subtraktion av bråk med
samma nämnare.
Multiplikation av bråk med ett heltal.
Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i
blandad form.
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
vid diagnosen
inte
nåja
bra
efter provet
inte
nåja
bra
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards