MALMÖ HÖGSKOLA

advertisement
MALMÖ HÖGSKOLA
Teknik och samhälle
Hösten 2012
”Checklista” till Matematik: Analys A, 7.5 hp, med koden: MA203A (MA202A)
Nedan följer kursmoment som ni ska kunna för att klara kursen perfekt.
Till varje delmoment finns en representativ uppgift från övningsprogrammet till
övningsboken: Övningar i endimensionell analys, Studentlitteratur 2011.
Tanken är att ni går igenom era egna lösningar till dessa uppgifter för att ”checka av” att ni
kan dem. På så vis, om ni stöter på något ni inte kommer ihåg, har ni möjlighet att
repetera/träna extra på just denna typ av uppgift. Liknande uppgifter att träna på finns i ert
övningsprogram.
Observera att eftersom enbart en uppgift till varje delmoment citeras nedan, så räcker dessa
inte för att klara kursen utan ska betraktas endast som exempel. Under kursens gång ska man
följa övningsprogrammet.
Listan kan uppdateras/kompletteras löpande under kursens gång. Check kurssidan!
Olika talsystem 1.1
Algebraisk räkning (räkning med bokstavsuttryck)
Utveckla 2.1c
Faktorisera 2.26a
Konjugat- och kvadreringsregler 2.25a, 2.25d
Räkning med bråk, MGN tal/bokstav 2.5a, 2.33
Sammansatta bråk 2.8a
Kvadratrötter 2.22a
Potenser 2.23a
Polynom och nollställe. Beräkning av nollställen genom direkt faktorisering och med
hjälp av kvadratkomplettering 2.28a
Polynomdivision och faktorsatsen: faktor<=>nollställe. 2.34a, 2.37
Ekvationer: polynomekvationer och rotekvationer. 3.3b, 3.7b
Olikheter 3.12b
Geometri
Räta linjen 5.4a
Parabel med kvadratkomplettering 5.9a
Absolutbelopp 5.13g, 5.16c
Cirkeln, ellipsen och hyperbeln 5.31acd
Summor och binom 4.8a, 4.17
Funktioner
Begrep 7.3d
Invers 7.23d
Sammansättning 7.25b
Egenskaper 7.29c
Potens- och exponentialfunktioner 8.1b, 8.7a
Logaritmfunktioner 8.14b
Ekvationer med potens- ,exponent- och logaritmfunktioner 8.27b
Trigonometri
Ekvationer 8.47a
Hjälpvinkelmetod 8.52b
Arcusfuntioner 8.74c
Gränsvärden
då x->oändlighet 9.3b
då x-> a 9.13c
räkneregler, oegentligt gränsvärdet 9.38a
standardgränsvärden 9.17h
Kontinuitet 9.25b
Derivata
Beräkning 10.12a
Implicit derivering 10.16
Lokala extrempunkter och grafritning 10.27b
Asymptoter 10.28c
Optimering
på ett begränsat intervall 10.34c
på ett obegränsat intervall 10.37a
Komplexa tal 6.27
Integral 12.3h
Download