Ralf Törngren - Stiftelsen för Åbo Akademi

advertisement
Ralf Törngren
Ralf Törngren (f. 1899 i Uleåborg d. 16.5.1961 i Åbo) inledde sin ministerbana 1944 som
socialminister och verkade senare som finans-, utrikes- och statsminister. Han avled 1961 som
sittande utrikesminister och riksdagsledamot för Svenska folkpartiet. Törngren är den enda medlem
av Svenska folkpartiet som varit statsminister; 169 dagar år 1954.
I sin hemkommun Åbo var Törngren medlem av både stadsfullmäktige 1929-1945 och
stadsstyrelsen 1931–33 och 1936.
Törngren blev student i Åbo 1917 och FK från Åbo Akademi 1922; promoverades till FM 1927.
Under tiden 1923–1924 var han ordförande för Åbo Akademis studentkår. FM Ralf Törngren var
bl.a. lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927-1936 och skattmästare
vid Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948. Han var medlem av direktionen för Handelshögskolan
vid Åbo Akademi 1931–1948 och ordförande 1958–1961. Törngren var också medlem av
Stiftelsens för Åbo Akademi delegation 1933–1961, viceordförande för dess styrelse 1948–1961
och ordförande sedan 1958.
Under sin tid som riksdagsledamot hade Törngren otaliga viktiga förtroendeuppdrag både i sin
valkrets, inom företag samt nationella och internationella samfund. År 1958 promoverades Ralf
Törngren till hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards