Periodiska systemet för kosttyPer

advertisement
Periodiska systemet för kosttyper
I
Om
Fa
Lc
Lf
Gf
Ff
Nc
II
Fx
Ps
Ve
Lo
Lv
Ov
Vg
III
Fk
Bk
Ek
Rk
Avstår från speciella makronäringsämnen
(T.ex. p.g.a intolerans)
Omnivore
Avstår inget, allätare
Low Fat
Fettreducerad kost
Low Carb
Kolhydratreducerad kost
Laktosfri
Avstår från mjölk och mjölkprodukter
Glutenfri
Avstår från livsmedel som innehåller gluten
Fruktosfri
Avstår från fruktsocker
Logianer/ No Carb
Nästintill kolhydratfri
Avstår från animaliska livsmedel
Flexitarian
Reducerat intag av kött, fisk och skaldjur
Pescetarian
Avstår från kött – Äter fisk och skaldjur
Vegetarian
Avstår från kött och fisk
Lakto-Ovo-Vegetarian
Lakto-Vegetarian
Ovo-Vegetarian
Vegan
Avstår från kött och fisk – Ägg och
mjölkprodukter är tillåtna
Avstår från kött, fisk och ägg – Mjölkprodukter
är tillåtna
Avstår från kött, fisk och mjölkprodukter –
Ägg är tillåtna
Avstår från samtliga produkter med animaliskt
urprung
I
Om
1
Omnivore
Fa
2
3
5
5
Fullvärdig kost
Färska och obehandlade näringsmedel,
fullkornsprodukter
Nc
Logianer
Lv
5
LaktoVegetarian
5
Fruktosfri
Hälsoorienterade kost-typer
Lo
4
Lakto-OvoVegetarian
Glutenfri
Ff
Ve
3
Vegetarian
Laktosfri
Gf
Ps
2
Pescetarian
Low Carb
Lf
Fx
1
Flexitarian
Low Fat
Lc
IV
II
Ov
5
OvoVegetarian
6
Vg
Vegan
6
III
Fk
IV
Fullvärdig
kost
Bk
3
Me
V
3
Blandad kost Medelhavskost
Ek
4
Ekologisk
kost
Rk
Råkost
Ba
Lh
5
6
Blodgruppsdiet
Aa
5
3
Clean Eating
Dk
4
Wk
5
Sk
5
Fruktarian
Fl
Fit for Life
Makrobiotisk
kost
4
Ao
Ay
5
Ayurvedisk
kost
5
SchnitzerKost
6
Mb
Mz
Kost enligt
Mazdaznan
6
Tk
6
Kost enligt TKM
Lika delar vegetariska och animaliska produkter
Ekologisk kost
Intag av livsmedel från ekologiska odlingar
Siffrorna beskriver genomförbarheten:
Intag av livsmedel som ej värmts upp till
över 40°C
Intag av „basiska“ livsmedel såsom potatis och
grönsaker samt reducerat intag av syrabildande
medel som socker och alkohol
Kostplan speciellt utformad efter den
personliga blodgruppen
1 = Ingen begränsning; Kräver inga speciella kunskaper
2 = Mycket låg begränsning och ansträngning; Grundkunskaper om kosthållning räcker
3 = Lättare begränsning och ansträngning; Något bredare kunskaper krävs
4 = Delvis begränsning; Kräver en mer ingående kunskap om näringsmetoden
5 = Stark begränsning; Kräver stor kunskap om näringsmetoden
6 = Mycket stark begränsning; Kräver omfattande och mycket ingående kunskap om näring
Ba
Basisk kost
Bg
Blodgruppsdiet
Pa
Paleokost
LOHAS (Lifestyle of Health and
Sustainability)
Aa
Anti aging kost
Fu
Fruktarian
Kost med en hög andel fisk, olivolja, baljväxter,
frukt och grönsaker
Kost bestående av livsmedel som fanns
tillgängliga under stenåldern: grönsaker, kött,
fisk, bär, örter, svampar
Konsumtion av hållbara, miljövänliga produkter
från acceptabla sociala förhållanden
Kost med en hög andel proteiner, antioxidanter
som Omega-3-fettsyra och undvikande av
livsmedel med högt glykemiskt värde
Konsumerar bara frukter från växter, ej rötter,
knölar, blad eller stjälkdelar
V
Ce
Dk
Wk
Sk
Fl
Lifestyle-kostformer 2
Clean Eating
Delad kost
Waerland-kost
Schnitzer-kost
Fit for Life
Kost bestående av naturliga, övervägande
obearbetade livsmedel
Kolhydrater och protein konsumeras separat
från varandra, vid olika tidpunkter
Lakto-vegetarisk kost: animaliskt protein, socker,
kaffe, alkohol och salt undviks
Lakto-ovo-vegetarisk kost med fokus på livsmedel
från alternativa odlingar
Kost bestående av 70 % grönsaker, frukt,
råkost och 30 % av kött, fisk, spannmål och
mejeriprofukter
5
Blandad kost
Råkost
Medelhavskost
3
Antroposofisk
kost
WaerlandKost
Anti Aging
kost
Fu
Ce
VI
Delad kost
LOHAS
Basisk kost
Bg
Pa
4
Paleokost
5
Me
Lh
2
Lifestyle-kostformer
VI
Alternativa kostformer
Mb
Makrobiotisk kost
Ao
Antroposofisk kost
Ay
Ayurvedisk kost
Mz
Kost enligt Mazdaznan
Tk
Kost enligt TKM
(traditionell kinesisk medicin)
Fettfattig och fiberrik kost med fokus på grönsaker,
spannmål och nötter
Huvudsakligen lakto-ovo-vegetarisk kost
med undvikande av soja, socker, bearbetade
livsmedel och potatisväxter
Varje måltid ska innehålla de sex smakinriktningarna
söt, sur, salt, syrlig, bitter och stark, animaliska
proteiner får ej kombineras med varandra
Kost med 2/3 grönsaker och 1/3 protein-, fett- och
stärkelserika livsmedel
Livsmedel indelas efter sina energiska
egenskaper i de 5 elementen och anpassas
individuellt efter människan
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards