DBU- Ansökan om medlemskap

advertisement
Dövblind Ungdom
Ansökan om medlemskap
Kryssa i rutan på vilken typ av medlemskap du vill ansöka hos DBU:
Medlemskap:
Stödmedlemskap:
Definition av vem som kan bli stödmedlem finns nedan.
Namn:
Personnummer (10 siffror):
Bostadsadress:
Postnummer och postort:
Ev. studieadress:
Postnummer och postort:
Tel/txt:
Mobiltelefon:
E-post:
Jag vill ha information från DBU på:
Storstil:
Punktskrift:
E-post:
Beskriv din syn- och hörselnedsättning/syndrom:
Skicka in din ansökan till [email protected].
Styrelsen tar emot din ansökan och behandlar den till nästa
styrelsemöte.
Om stödmedlemskap
Stödmedlemskap är för dig som vill stödja DBU och
 inte har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet eller
 om du har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och är över 30 år.
Besöksadress
Sandsborgsvägen 52
Postadress
122 88 ENSKEDE
E-post
[email protected]
Download