Limatula subauriculata - 102718

advertisement
Limatula subauriculata
NE
NA
LC
DD
Blötdjur, Marina musslor
NT
VU
EN
CR
RE
Kunskapsbrist (DD)
Klass: Bivalvia (musslor), Ordning: Limoida, Familj: Limidae (filmusslor), Släkte: Limatula, Art: Limatula
subauriculata (Montagu, 1808) Synonymer:
Kännetecken
Längd upp till 7 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, symmetriska kring mittlinjen, skalöron lika, relativt små,
nedåtriktade. Tunnskalig. Skulptur med 22-26 radiära ribbor (varav den i mitten är grövst - den syns även utmed
skalets insida som en central fåra, vilken delar upp skalhalvorna i två hälfter) och fina koncentriska linjer.
Mellanrummet mellan två av de mittre ribborna är större än övriga. Färg vitgul. Musslans mjukdelar är mjölkvita och
delvis synliga genom det halvgenomskinliga skalet.
Utbredning och status
Arten är känd från Island samt västra Finnmark och söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän och norra
Kattegatt. Den finns likaså vid Färöarna, längs västra Brittiska Öarna söderut till Kanarieöarna och Medelhavet samt i
västra Atlanten från sydvästra Grönland söderut till Puerto Rico. I Stilla Havet förekommer den från Alaska till
Mexico. Den förekommer från ca 4 meters djup till ca 2000 (3191) meters djup, i våra vatten dock huvudsakligen
mellan 20 och 100 meters djup. Arten har aldrig varit särskilt allmän, men har minskat kraftigt under senare
decennier. De senaste 15-20 åren har arten såvitt är känt inte alls synts till i våra vatten, och är således sannolikt
starkt hotad eller redan försvunnen. Pga av att inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste tio åren
klassificeras arten ändå som DD.
Ekologi
Arten tycks föredra bottnar med sand- eller grusblandat slam även om den kan påträffas också på rent slammiga
bottnar där vattnet inte är särskilt stillastående.
Hot
Arten förefaller att leva i ett förhållandevis snävt djupintervall i södra Skandinavien men i dagsläget är inga direkta
hot genom mänsklig påverkan kända. Orsaken till artens synbara minskning är således okänd.
Åtgärder
Eftersom inga direkta hot är kända är det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder. Ökad kunskap om artens ekologi
och status är önskvärd.
Övrigt
Etymologi: Lima, efter musselsläktet Lima (Bruguière, 1797) vars typart är Medelhavsarten Ostrea lima (Linnaeus,
1758) < lima, Lat., ”rasp, fil”, -ula, Lat., diminutivsuffix; sub, Lat., prefix med betydelsen ”under, nära, nästan”;
auricula, Lat., (ytter)öra < auris, Lat., ”öra”; -atus, Lat., ”-utrustad, -försedd”.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the
surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as
far as Littorina. Van Voorst, London. Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks
Fauna 39.
Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.
Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).
Författare
Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download