Övning v. 40

advertisement
AFO680 Visuell kommunikation
Campus Helsingborg
Färgsättning
Övning v. 40
to 5/10
I den här övningen ska ni pröva på att färgsätta ett hus exteriört och
interiört.
Till övningen behöver ni material enligt Niklas Nihléns instruktioner
och ett styvt ritpapper (80 eller 100 g/m2).
Till ert hus gatufasad ska ni välja och beskriva kulörer till sockel,
fasadmaterial, ytterdörr, fönster, tak och takavvattning. Interiört ska
ni välja och beskriva kulörer till en vägg (eller en uppsättning
kulörer) i vardera av en sekvens av flera rum. Tänk på att färgerna
ska hänga ihop med er familj och ert hus. Den bärande idén bakom
färgsättningen ska harmoniera med den bärande idén bakom era
hus. Kulörerna ska beskrivas genom att målas upp på lappar ca 4x10
cm stora och genom att de identifieras med en NCS-kod. (Pröva er
gärna fram t.ex. på http://www.melack.se/swe/ncs.asp)
Färgsättningen, inklusive färgproverna, ska ingå i slutpresentationen.
Download