Misstänker du att du blir diskriminerad när du söker lägenhet? Att bo

 Misstänker du att du blir diskriminerad när du söker lägenhet?
Att bo någonstans och under jämlika förhållanden borde vara en självklarhet i dagens
Sverige. Men verkligheten för många människor är en helt annan. Diskriminering på
bostadsmarknaden i Sverige är idag ett faktum; bostadssegregation, bostadsbrist och
strukturell diskriminering av vissa grupper i vårt samhälle gör att enskilda personer inte
kommer ifråga för hyreskontrakt de söker, tvingas bo under sämre förhållanden än andra
hyresgäster, blir kränkta vid kontakter med hyresvärden eller sägs upp och tvingas flytta utan
giltig anledning. Det finns även fall där personer har nekats medlemskap i
bostadsrättsföreningar, mött diskriminering hos mäklare eller där kommersiella
fastighetsägare har nekat köpare med annan etnisk bakgrund än svensk att få köpa en
bostad.
Den svenska diskrimineringslagen upprättar ett diskrimineringsförbud för den som
tillhandahåller bostäder. Lagen är tydlig och omfattar en mängd skilda situationer. Trots detta
finns det idag väldigt få domstolsärenden där bostadsdiskriminering prövats eller
anmälningar om bostadsdiskriminering som har drivits av diskrimineringsombudsmannen.
Någonting är fel och det verkar finnas ett glapp mellan lagen och verkligheten.
Detta vill Malmö mot Diskriminering ändra på!
Med start i maj år 2013 drar MmD igång ett projekt där diskriminering på bostadsmarknaden
är i fokus. MmD kommer att flytta ut sin verksamhet till Malmös olika stadsdelar. Vi kommer
att hålla återkommande seminarier om bostadsdiskriminering och de möjligheter till
upprättelse för enskilda personer som diskrimineringslagen erbjuder. Vi kommer också att
öppna fältkontor för att på ett lättillgängligt sätt kunna möta enskilda som utsatts för
diskriminering.
Vi vill höra Era berättelser och vi vill driva Era ärenden!
Har du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering? Tveka inte att kontakta oss!
Skulle du vilja att vi kom till din förening, arbetsplats, trappuppgång och berättade mer om
bostadsdiskriminering och om MmD:s projekt? Hör av dig! Vill du hjälpa till eller delta i
teststudier av bostadsmarknaden i Malmö? Välkommen!
Mail: [email protected]
Tel: 0702-971118 alt. 040-636 51 40