ENTYVIO (vedolizumab) Patientkort

advertisement
Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation
som du måste känna till.
Visa detta kort för samtliga läkare som du behandlas av.
ITEM CODE: EUCAN/VED/2014-10031
Date of preparation: April 2014
ENTYVIO (vedolizumab) Patientkort
Infektioner
•ENTYVIO ökar risken för att drabbas av infektioner.
• Infektioner kan förvärras snabbare och bli svårare.
Det gäller bland annat infektioner i hjärnan och nervsystemet.
• Du ska inte behandlas med ENTYVIO om du
har en allvarlig infektion.
Om du utvecklar symtom som tyder på:
• infektioner, till exempel feber, ihållande hosta, viktminskning,
slö- och trötthet;
• neurologiska problem, till exempel förvirring, syn- eller rörelsesvårigheter
ska du omedelbart söka vård.
Bär med dig detta kort i 4 månader efter att du har fått den sista dosen
ENTYVIO, eftersom biverkningar kan inträffa lång tid efter
den sista dosen ENTYVIO.
• Mer information finns i bipacksedeln för ENTYVIO.
• Ta med en lista över samtliga läkemedel du använder till
varje vårdbesök.
Patientens namn:
Läkarens namn:
Läkarens telefonnummer:
Datum för behandling med ENTYVIO:
Start:
Ytterligare infusioner:
• Mer information finns i bipacksedeln för ENTYVIO.
• Ta med en lista över samtliga läkemedel du använder till varje
vårdbesök.
Download