Åk 1 ÅK 2 ÅK3 Inriktning Beteendevetenskap

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet 15/16-17/18
Gymnasiegemensamma ämnen SA
Beteendevetenskap
Poäng
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
HT
VT
16/17
Timmar
HT
VT
17/18
Timmar
HT
VT
SVENSKA 1 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1
100
SVENSKA 2 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2
100
SVENSKA 3 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3
100
ENGELSKA 5
100
ENGELSKA 6
100
MATEMATIK 1b
100
MATEMATIK 2b
100
IDROTT OCH HÄLSA
100
25
25
HISTORIA 1b
100
40
SAMHÄLLSKUNSKAP 1B
100
45
RELIGIONSKUNSKAP 1
50
NATURKUNSKAP 1b
Programgemensamma karaktärsämnen SA
100
FILOSOFI 1
50
MODERNA SPRÅK
200
45
45
PSYKOLOGI 1
50
20
20
INRIKTNING
450
PROGRAMFÖRDJUPNING
300
INDIVIDUELLT VAL
200
GYMNASIEARBETE
100
SUMMA
2500
Inriktning Beteendevetenskap
Inriktningskurser SA-beteendevetenskap
Poäng
45
45
45
45
45
45
45
45
50
40
50
Timmar
100
90
100
90
100
90
100
90
100
85
100
100
100
100
20
20
100
90
40
100
80
45
100
90
50
50
100
90
50
40
200
170
50
40
25
45
40
110
45
360
380
20
40
110
45
375
80
80
450
380
130
130
300
260
45
45
200
180
40
25
100
65
360
345
2500
2180
TOTALT
TOTALT
Poäng
Timmar
100
80
100
80
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
16/17
Timmar
17/18
Timmar
HT
Poäng
50
20
360
TOTALT
50
25
45
45
TOTALT
VT
HT
VT
40
40
HT
VT
LEDARSKAP OCH ORGANISATION
100
KOMMUNIKATION
100
PSYKOLOGI 2a
50
25
25
50
50
SAMHÄLLSKUNSKAP 2
100
45
45
100
90
SOCIOLOGI
100
100
80
450
380
300
260
Programfördjupning, 300 poäng (exempel, samtliga läses i åk 3)
NATURKUNSKAP 2 (obligatosrisk fördjpningskurs)
100
ENGELSKA 7
100
ENTREPRENÖRSKAP
100
FILOSOFI 2
50
GEOGRAFI 1
100
HISTORIA 2a
100
RELIGION 2
50
ETNICITET OCH KULTURMÖTEN
100
LÄRANDE OCH UTVECKLING
100
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
100
MATEMATIK 3b
100
40
40
40
40
Samhällsvetenskapsprogrammet 15/16-17/18
Gymnasiegemensamma ämnen SA
Medier, Info och Kommunikation
Poäng
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
HT
VT
16/17
Timmar
HT
VT
17/18
Timmar
HT
VT
SVENSKA 1 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1
100
SVENSKA 2 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2
100
SVENSKA 3 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3
100
ENGELSKA 5
100
ENGELSKA 6
100
MATEMATIK 1b
100
MATEMATIK 2b
100
IDROTT OCH HÄLSA
100
25
25
HISTORIA 1b
100
40
SAMHÄLLSKUNSKAP 1B
100
45
RELIGIONSKUNSKAP 1
50
NATURKUNSKAP 1b
Programgemensamma karaktärsämnen SA
100
FILOSOFI 1
50
MODERNA SPRÅK
200
45
45
PSYKOLOGI 1
50
20
20
INRIKTNING
350
PROGRAMFÖRDJUPNING
400
INDIVIDUELLT VAL
200
Gymnasiearbete, 100 poäng
100
SUMMA
2500
Inriktning Medier, Information och Kommunikation
Inriktningskurser SA-medier, information och kommunikation
Poäng
45
45
45
45
45
45
45
45
50
40
50
Timmar
100
90
100
90
100
90
100
90
100
85
100
100
100
100
20
20
100
90
40
100
80
45
100
90
50
50
100
90
50
40
200
170
50
40
25
45
40
110
45
360
380
20
40
110
45
375
40
40
350
300
170
170
400
340
45
45
200
180
40
25
100
65
360
345
2500
2180
TOTALT
TOTALT
Poäng
Timmar
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
16/17
Timmar
17/18
Timmar
HT
Poäng
50
20
360
TOTALT
50
25
45
45
TOTALT
VT
HT
VT
HT
VT
JOURNALISTIK, REKLAM OCH INFORMATION 1
100
40
45
100
85
MEDIEPRODUKTION 1
100
40
45
100
85
MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION 1
100
100
80
PSYKOLOGI 2a
50
50
50
350
300
400
340
Programfördjupning, 400 poäng (exempel, samtliga läses i åk 3)
NATURKUNSKAP 2 (obligatosrisk fördjpningskurs)
100
MEDIEPRODUKTION 2 (obligatorisk fördjupningskurs)
100
ENTREPRENÖRSKAP
100
FOTOGRAFISK BILD 1
100
GEOGRAFI 1
100
HISTORIA 2a
100
RELIGION 2
50
SAMHÄLLSKUNSKAP 2
100
FILM OCH TV 1
100
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
100
MATEMATIK 3b
100
RÄTTEN OCH SAMHÄLLET
100
40
25
25
40
Samhällsvetenskapsprogrammet 15/16-17/18
Gymnasiegemensamma ämnen SA
Samhällsvetenskap
Poäng
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
HT
VT
16/17
Timmar
HT
VT
17/18
Timmar
HT
VT
SVENSKA 1 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1
100
SVENSKA 2 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2
100
SVENSKA 3 eller SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3
100
ENGELSKA 5
100
ENGELSKA 6
100
MATEMATIK 1b
100
MATEMATIK 2b
100
IDROTT OCH HÄLSA
100
25
25
HISTORIA 1b
100
40
SAMHÄLLSKUNSKAP 1B
100
45
RELIGIONSKUNSKAP 1
50
NATURKUNSKAP 1b
Programgemensamma karaktärsämnen SA
100
FILOSOFI 1
50
MODERNA SPRÅK
200
45
45
PSYKOLOGI 1
50
20
20
INRIKTNING
450
PROGRAMFÖRDJUPNING
300
INDIVIDUELLT VAL
200
GYMNASIEARBETE
100
SUMMA
2500
Inriktning Samhällsvetenskap
Inriktningskurser SA-samhällsvetenskap
Poäng
45
45
45
45
45
45
45
45
50
40
50
Timmar
100
90
100
90
100
90
100
90
100
85
100
100
100
100
20
20
100
90
40
100
80
45
100
90
50
50
100
90
50
40
200
170
50
40
25
45
40
110
45
360
380
20
40
110
45
375
80
80
450
380
130
130
300
260
45
45
200
180
40
25
100
65
360
345
2500
2180
TOTALT
TOTALT
Poäng
Timmar
Åk 1
ÅK 2
ÅK3
15/16
Timmar
16/17
Timmar
17/18
Timmar
HT
Poäng
50
20
360
TOTALT
50
25
45
45
TOTALT
VT
HT
VT
HT
VT
GEOGRAFI 1
100
40
40
100
80
HISTORIA 2a
100
40
40
100
80
RELIGION 2
50
50
50
SAMHÄLLSKUNSKAP 2
100
100
90
SAMHÄLLSKUNSKAP 3
100
100
80
450
380
300
260
Programfördjupning, 300 poäng (exempel, samtliga läses i åk 3)
Poäng
NATURKUNSKAP 2 (obligatosrisk fördjpningskurs)
100
ENGELSKA 7
100
ENTREPRENÖRSKAP
100
FILOSOFI 2
50
GEOGRAFI 2
100
HISTORIA 3
100
RELIGION SPECIALISERING
50
RÄTTEN OCH SAMHÄLLET
100
LÄRANDE OCH UTVECKLING
100
PEDAGOGISKT LEDARSKAP
100
MATEMATIK 3b
100
25
45
45
40
40
Download