C-reaktivt protein CRP

advertisement
Arbets- och miljömedicinska laboratoriet
2009-10-14
Sidan 1 av 1
C-reaktivt protein, hsCRP
Bakgrund
Plasma eller serumhalten av CRP kan användas för att påvisa och följa graden av
inflammation exempelvis vid bakteriella infektioner. Under de senaste åren har det
visat sig att låggradig inflammation är en mycket stark och oberoende riskfaktor för
hjärtkärlsjukdom, framförallt hjärtinfarkt och kroniskt förhöjda värden indikerar en
ökad sjukdomsrisk (1-4). För att kunna mäta och följa låggradig inflammation har man
utvecklat en metod för analys av högkänsligt CRP (hsCRP) också hos friska och lätt
inflammerade individer. För praktiska ändamål har man angivit referensintervallet för
vuxna till 0,05 - 3,0 mg/L och halter över 3,0 mg/L indikerar en låggradig inflammation
och en ökad risk för ateroskleros. För att minska risken att andra tillfälliga
inflammatoriska tillstånd skall störa bedömningen kan två analyser med ett mellanrum
på 3 – 6 veckor göras.
1 Ridker, PM (1998) C-reactive protein and risks of future myocardial infarction and thrombotic stroke. Eur
Heart J. 19: 1-3.
2 Ridker, PM et al. (1998) Plasma concentration of C-reactive protein and risk of developing peripheral
vascular disease. Circulation 97: 425-428.
3 Koenig, W et al. (1998) C-reactive protein, a sensitive marker of inflammation, predicts future risk of
coronary heart disease in initially healthy middle-aged men. Results from the MONICA Augsburg cohort
study 1984-1992. Circulation 99: 237-242.
4 Danesh, J et al. (2000) Low grade inflammation and coronary heart disease: prospective study and
updated meta-analyses. BMJ 321: 199-204.
Provtagning
Fem ml blod samlas i vakutainerrör med tillsats av Na-EDTA (lila kork). Efter att blodet
svalnat centrifugeras det under 15 minuter vid 800 g. Plasma överförs till 1,5 ml
Eppendorfrör som fryses i -20° C.
Provtagningstid
Provet kan tas vid vilken tidpunkt som helst.
Minsta provvolym
100 µl
Förvaring och sändning
Prov skickas frysta till Arbets- och miljömedicinska laboratoriet som företagspaket så
att de når laboratoriet nästkommande dag. Kontakta laboratoriet då proven sänds.
Prov får inte skickas på en fredag eller dag innan helgdag.
Halter hos friska
0,05 – 3 mg/L
Analyskostnad
100 kr
Minst 20 prover krävs för att analysen ska utföras.
Analysbeställning
Kontakta Per Leanderson tfn 010-103 44 10
Provsvar
Lämnas normalt inom 3 veckor.
Ytterligare information
Kontakta Per Leanderson tfn 010-103 44 10
Adress: Arbets- och miljömedicinska laboratoriet
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Tfn: 010-103 44 11, Fax: 013-14 58 31
Besöksadress: Hälsans Hus, runt hörnet vid ingång 14
Universitetssjukhuset, Linköping
www.lio.se/amm
Download