Mätomvandlare G 400 omvandlare för fasvinkel

advertisement
341.3
Mätomvandlare
G 400 omvandlare för fasvinkel
PF 400 omvandlare för fasvinkel
cos ϕ proportionell
PF400-FA
G 400 används för mätning av fasvinkel mellan sinusformad ström
och spänning. Utsignalen är proportionell mot vinkeln i grader.
Utsignalen från PF 400 är proportionell mot cos ϕ.
Det finns två modeller av vardera typen, en för enfas samt en för
trefassystem. Båda finns i utförande för skenmontage (kapsling i grå
plast) eller för rack 19" ramverk (se separat datablad). Omvandlare i
kapsling monteras direkt på profilskena 35. Anslutning till självöppnande klämmor för max 6 mm2.
Rackmodulerna har bredden 8 TE och i ett 19" ramverk finns plats
för 10 moduler.
Omvandlarna uppfyller EN 60688 och krav gällande EMC respektive säkerhet enligt LVD samt är CE-märkta.
Beställningsdata:
1-fas
3-fas
PF400-FB
Kapslad för montage
på 35 mm DIN-skena
Vinkel °
cos ϕ
Typ
Typ
G 400-15x PF 400-15x
G 400-35x PF 400-35x
19" ramverksmodul
(rackbredd 8 TE)
Vinkel °
cos ϕ
Typ
Typ
G400R-15x PF400R-15x
G400R-35x PF400R-35x
Ersätt x med slutsiffra för utsignal enligt nedan
Utsignal
Belastbarhet
Slutsiffra x
0 -5 or ± 5 mA
0-3000 Ω
1
0 -10 or ± 10 mA
0-1500 Ω
2
0 -20 or ± 20 mA
0- 750 Ω
3
4 -20 mA
0- 750 Ω
4
0 -10 or ± 10 V
> 700 Ω
5
Beställningsexempel:
Mätvärdeomvandlare för cos ϕ, 3-fasnät
Typ
PF 400-354
Anslutning
110 V, 5A, 50 Hz
Mätområde
cap. 0,5 - 1 - 0,5 ind.
Utsignal
4 - 12 - 20 mA
Hjälpspänning
230 VAC
Kapsling för DIN-skena
Tekniska data
Insignal
Spänning
Egenförbrukning
Ström
Egenförbrukning
Frekvens
Mätområde
Vanliga mätområden
Utgång
Ström
Standardvärden
Belastbarhet
Strömbegränsning
Spänning
Last
Rippel
Allmänna data
Noggrannhet
klass 0,5 enligt EN 60688
0,2 på förfrågan
valfritt värde 10–
500 V
(rackversion max 300 V)
Linjäritetsfel
< 0,1%
< Uin x 2 mA, VA
Svarstid 0-90%
2 perioder
valfritt värde 0,5 –
7,5 A
Temperaturberoende < 0,1%/10°C
ca 0,2 VA
Temperaturområde
arbetstemperatur -25...+60°C
lagringstemperatur -40...+70°C
50 eller 60 Hz
Provspänning
5,6 kV, 50 Hz, 1 min (rackversion 3,7 kV)
min 60° max 358°
Hjälpspänning
24, 110, 230 VAC ±15%, 47-70 Hz, ca 2 VA
cap 0,5 - 1 - 0,5 ind.
24 - 130 VDC ±20%, ca 2,5 W
cap 0,9 - 1 - 0,9 ind.
Vikt
0,5 kg
Andra
utföranden
på
förfrågan
min 0-1 mA
max 0-20 mA
0...5/10/20 mA, 4-20 mA
Grundnormer för mätomvandlare EN 60688
max 15 V
EMC
emission EN 50081-2
< 30 mA
immunitet EN 50082-2 *
0-10 V
SEN 4361503
> 700 Ω
Säkerhet
EN 61010-1
< 1% p.p.
Ingångar
överspänningsklass III
Normer
Utgångar
Föroreningsgrad
överspänningsklass II
2
*) Vid vissa frekvenser kan smärre avvikelser från klassnoggrannheten förekomma under pågående störning
HUGO TILLQUIST AB SWEDEN
Box 1120 • SE-164 22 • KISTA • Tel +46 8 594 632 00 • Fax +46 8 751 36 95
Wwww.tillquist.com
341.3
Utförande
GPF400B
De båda ingångsstorheterna, ström respektive spänning, skiljs
galvaniskt i ingångstransformatorerna och signalerna anpassas
även till den interna elektroniknivån.
De på mätsignalen överlagrade störningarna elimineras i de båda
fasstabila lågpassfiltren.
I Schmitt-triggern omvandlas de sinusformiga ingångssignalerna till
fyrkantspulser. I mikroprocessorn beräknas tidsdifferansen T1
mellan de båda insignalerna och utifrån förhållandet T1/T beräknas
fasvinkeln (G) eller cosinus (PF) för förhållandet ström, spänning.
Hjälpspänning tas vid AC från en transformator som ger galvanisk
skiljning. Via ett likriktarsteg matas de delar som behöver försörjning. Vid DC hjälpspänning sörjer ett switchat aggregat för galvanisk
skiljning. Samtidigt täcks hela spannet mellan 24 0ch 130 VDC.
VT spänningstransformator Lågpassfilter
Schmittegger
µ-processor
D/A omvandlare
CT strömtransformator
Utgång
Anslutningsscheman
G/PF 400
G/PF 400R
GPF400A
GPF400R
Ingång
Ingång
Hjälpspänning
HjälpUtgång spänning
Utgång
Måttskisser (mm)
G/PF 400
PQ400M
G/PF 400R
400RM3
*) Bärskena 35 EN 500022, höjd 15 mm
HUGO TILLQUIST AB SWEDEN
Box 1120 • SE-164 22 • KISTA • Tel +46 8 594 632 00 • Fax +46 8 751 36 95
Wwww.tillquist.com
Download