Formelblad Formel Benämning

advertisement
Formelblad
Matteproppen
UTN och Uppsala universitet
Detta är ett formelblad som får användas på förkunskapstest såväl som diagnostiskt test och bör med fördel användas under matteproppen. Ett liknande
formelblad används under de första kurserna med matematisk inriktning.
Formel
cos2 (v) + sin2 (v) = 1
sin(2v) = 2sin(v)cos(v)
cos(2v) = cos2 (v) − sin2 (v)
= 2cos2 (v) − 1
= 1 − 2sin2 (v)
tan(2v) =
2tan(v)
1−tan2 (v)
sin(v + u) = sin(v)cos(u) + cos(v)sin(u)
sin(v − u) = sin(v)cos(u) − cos(v)sin(u)
cos(v + u) = cos(v)cos(u) − sin(v)sin(u)
cos(v − u) = cos(v)cos(u) + sin(v)sin(u)
Benämning
Trigonometriska ettan
Sinus för dubbla vinkeln
Cosinus för dubbla vinkeln
Tangens för dubbla vinkeln
Additionssatsen för sinus
Subtraktionssatsen för sinus
Additionssatsen för cosinus
Subtraktionssatsen för cosinus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards