Språkriktighet
Stor och liten bokstav
• Stor: vid namn. Sammansättning av namn + helt
ord: Stockholmscaféer (jämför med
stockholmare)
• Liten bokstav: svensk (nationalitet), svenska
(språk), måndag (veckodagar), juli (månader),
julafton (högtider)…
Tips på webbsidor med mer detaljerade skrivregler:
http://www.fritext.se/svenska/svenskafs.html
http://info.tt.se/tt-spraket
Siffror
• Skriv siffror med bokstäver i löpande text! En
regel är att siffor upp till och med 12 skrivs
med bokstäver: två personer, 13 personer.
• Skriv helst tal som 3:e med bokstäver, alltså
”tredje”
De/dem
”De” används i subjektform: De spelade fotboll.
”Dem” används i objektsform: Jag ser dem. Jag
ger dem ett paket.
Test:
• Byt ut ”de” mot ”jag” eller ”the/they”
Test:
• Byt ut ”dem” mot ”mig” eller ”them”
Särskrivning
Kontrollera om du har särskrivna ord!
• Jätte stor (menar du två saker: en jätte och stor?)
• Skriv bok (menar du två saker: skriva och bok, eller en
sak: skrivbok)
• Kyckling lever (menar du en kyckling som lever eller ett
ord: kycklinglever?)
Läs orden som de låter när du skriver isär dem och hur de
låter när du skriver ihop dem! Lär dig höra skillnaden!
Kom ihåg bindestreck vid flera ord som sitter ihop: Skrivoch övningsböcker (inte skriv och övningsböcker)
Fasta uttryck
• Se till att påbörja och avsluta med hela uttrycket!
Både…och
Varken…eller
Ju…desto
antingen…eller
Såväl…som
Skiljetecken: kommatecken
Används till exempel:
• När man vill skapa en paus i en mening
• Vid uppräkning: Jag gillar katter, hundar, hästar…
• För och efter inskott: Anna, som gick i årskurs två,
skrev alla rätt på provet.
• Vid tilltal: Öppna fönstret, Stina.
• Vid utrop: Oj, vad det gick bra! Nej, det tror jag inte.
Punkt, frågetecken, utropstecken
Punkt:
• Efter en mening, när man skriver klockslag och i
vissa förkortningar
Frågetecken: Efter en direkt fråga
Utropstecken: Efter utrop, uppmaningar och
hälsningar:
• Hoppsan!
• Kom!
• Hej!
Förkortningar
Obs! Skriv ut förkortningar med hela ord i texter,
till exempel de olika texter ni producerar i svenskan!
Vid andra tillfällen används oftast punkt eller
mellanrum mellan orden i förkortningen. Exempel:
• Bl.a.
• Ca
• Dvs.
• Fr.o.m.
• P.g.a.
• T.ex.
Syftningsfel
För att undvika syftningsfel och liknande missförstånd, se
dessa tips:
• Var noggrann med som-satser! ”Som” syftar alltid på
det som står närmast! (Jag köpte en skinka till Eva som
var kokt)
• Var noggrann med hans/hennes/sin (hans/hennes: en
annan person än den du senast nämnt, sin: den person
du senast nämnt. ”Hon sätter på sig sina byxor”)
• Var tydlig! Läs igenom det du skrivit och se efter att
inget kan missuppfattas. (Byt kanske ut pronomen som
”han”, ”de” mot det du syftar på, till exempel
servitriserna)
Undvik talspråk!
Använd dessa skiftspråksformer:
Mig/dig/sig
Vårt/vår
Er/ert
De/dem
Medan
Någon/något/
Några
Sådan/sådant
Tagit
Blivit
För honom
Läraren
Det (inte ”de”)
Vart (när du menar
”var”. Vart: visar på
riktning. Ex: Vart ska du
gå/åka?)
(Undvik talspråk!)
• Undvik talspråk i skrift! Dessa ord bör oftast undvikas i
formella texter:
ju, för många ”så”, kolla, tjej, kille, folk (som inte handlar
om folkslag) väldigt, jätte-, även fast (ska vara även
om/trots att), en massa…
• När du skriver om personer i en text som inte är en
novell eller liknande; skriv efternamnet eller namn och
efternamn!
Ex: Karl Rosengren skriver i sin artikel att… Rosengren
menar att… INTE: Karl menar att…
Meningsuppbyggnad
Kontrollera dina meningar! Kontrollera detta och
ändra:
• Är meningarna för långa med påståenden som
staplas på varandra? – Korta av i fler meningar.
• Står bisatser ensamma som mening? (Sätt då
ihop bistasen med den mening de hör ihop med!
Bisatser inleds ofta med ord som: Som, Fastän,
Trots att, Eftersom, Om, För att…)
Variera gärna meningslängden så en del meningar
är lite längre och andra är kortare! Korta meningar
kan användas när man vill visa på något extra
viktigt.
Variation och
ett språk som hjälper läsaren!
• Använder du samma ord flera gånger i samma
delar av texten? Byt ut det mot en synonym eller
ersätt med ett pronomen (den, de, det…) för att
få variation.
• Titta på dokumentet ”Sambandssignaler” för att
använda dig av uttryck som för texten framåt och
hjälper läsaren att förstå vad du menar! Där finns
exempel på ord och uttryck som för texten
framåt, visar på jämförelse eller motsättning,
som utvecklar eller sammanfattar.