Information Policy

advertisement
Pressmeddelande den 16 december 2015
Snabba svar för vinterkräksjuka och influensan
Från december tillhandahåller Unilabs snabb diagnostik av influensa,
vinterkräksjuka och RS-virus dygnet runt med svar inom 2 timmar för patienterna i
Västra Götaland och Sörmland. Snabbdiagnostiken effektiviserar vården på plats
för fyra sjukhus, genom möjlighet till snabbare svar och behandling.
Smittsamma sjukdomar som kräver snabb diagnostik
Influensa och vinterkräksjuka är mycket smittsamma sjukdomar och personer som har
dessa infektioner ska helst inte hamna på sjukhus, där de kan riskera att smitta både
medpatienter och personal. Men ibland blir man allvarligt sjuk av en infektion och behöver
vård, och orsaken kan då även vara dessa höggradigt smittsamma virus.
Ett annat virus som är viktigt att snabbt påvisa är RS-virus (Respiratory Syncytial Virus)
som kan ge allvarliga luftvägsinfektioner, framför allt hos spädbarn.
– Både när det gäller influensa och RS-virus finns det numera behandling att erbjuda, och
det är viktigt att den påbörjas så snabbt som möjligt. Det ställer nya krav på diagnostiken
och vi tillämpar nu modern genteknik för att kunna erbjuda en nära snabbdiagnostik på
fler platser, säger Ingvar Eliasson, Medicinsk chef för Mikrobiologi på Unilabs.
Lagom till att säsongen för influensa och vinterkräksjuka nu drar igång inför Unilabs
snabbdiagnostik av Influensa A/B, RS-virus samt Norovirus (den typ av calicivirus som är
den vanligaste orsaken till vinterkräksjukan). Snabbdiagnostiken kommer att finnas
tillgänglig dygnet runt med svar inom två timmar. Diagnostiken bygger på genteknik och
påvisar genetiska signaturer i arvsmassan som är specifika för respektive virus. Med
denna förbättrade service kan Unilabs bidra till en tryggare och effektivare vård av dessa
patienter och minskad risk för oönskad smittspridning på våra sjukhus.
Diagnostiken utförs på Unilabs laboratorier vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och
Lidköping, vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Sedan tidigare utförs
även snabbdiagnostik av influensa och norovirus samt MRSA med samma teknik vid
Unilabs Laboratorium på Capio S:t Görans sjukhus.
Kontakt:
Ingvar Eliasson
Medicinsk chef Klinisk Mikrobiologi
0731 59 81 68
[email protected]
www.unilabs.se
Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska
vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående
mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner
laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 5 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 900 i Sverige.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards