Meddelande 7/2015

advertisement
Datum 2015-11-02
Meddelande
Meddelande 7/2015
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm – gällande
fr.o.m. 2015-11-25 (om inget annat datum anges i texten)
Metodbyte multiplex luftvägsviruspanel
Analysen Multiplex luftvägsvirus (Multiplex DNA/RNA) kommer från och med 1/12 att
utföras med annan metod på laboratoriet. Detta innebär ingen förändring avseende
beställning eller provtagning. Analysen utförs endast dagtid, vardagar, med en svarstid på
1-2 dagar.
Metodbytet innebär dock några förändringar av de virologiska agens som ingår i panelen;
Bocavirus utgår, ytterligare ett Coronavirus (HKU1) kan påvisas samt Rhinovirus och
Enterovirus detekteras ej som enskilda agens. Detektion av bakterierna Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae samt Bordetella pertussis ingår också i analysen.
Denna luftvägspanel är främst avsedd för användning vid misstanke om svåra
luftvägsinfektioner, speciellt under den tid på året då det inte är ”influensasäsong”
(Influensa A/B, RSV).
Enskilda analyser för Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae samt
Bordetella pertussis kan fortfarande beställas vid specifik frågeställning.
För mer information se www.anvisningar.se, ”Multiplex luftvägspanel, DNA/RNA”.
Medicinskt ansvarig läkare: Carina Thilesen, nås via Kundtjänst Tel 0771-407740
Cervixcytologi (vaginalsmear, vaginalcytologi), cytologisk diagnostik
Då patienten har ett reservnummer var vänliga ange hennes ålder på inkommande
remisser.
Hälsningar Cytologen
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08-587 012 81
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Kundtjänst informerar
Viktig information angående meddelanden i pappersformat!
Fr.o.m. 2015-11-25 kommer INGA pappersmeddelanden att skickas ut från oss.
Detta genomförs som ett led i vårt miljöarbete inom Unilabs.
Alla våra meddelanden kommer fr.o.m. ovanstående datum bara att publiceras på våra
provtagningsanvisningar; www.anvisningar.se (Meddelanden) samt skickas ut via mail till er
som önskar (ni som har meddelandeutskick idag via mail kommer givetvis även i
fortsättningen att få detta).
Önskar Ni få meddelanden via mail – maila oss på [email protected] eller ring
oss på tfn 0771-40 77 40.
B-SR
Vi vill påminna att man tar ett separat EDTA rör för B-SR analys (kan ej samköras med
andra EDTA-analyser).
Ny medicinsk artikel publicerad angående Fusobacterium necrophorum
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad med titeln ”Fusobacterium necrophorum – inte
bara Lemièrres syndrom utan även halsfluss?”
Artikeln bifogas detta meddelandeutskick men finns även att hämta på
vår hemsida www.unilabs.se >Laboratoriemedicin > Medicinska artiklar.
Kundtjänst Laboratoriemedicin 0771-40 77 40
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08-587 012 81
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2015-11-25
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Till mottagningar som använder Cosmic mikrobiologi
Analyserna EBV-DNA och CMV-DNA finns nu beställningsbara i Cosmic på provtyp BAL.
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för
år 2016 är:
•
Onsdag 17 februari
•
Onsdag 20 april
•
Onsdag 8 juni
•
Onsdag 21 september
•
Onsdag 23 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08-587 012 81
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards