Uploaded by luddeye

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

Datum 2016-11-02
Meddelande
Meddelande 11/2016
2016
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm – gällande
fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten)
Klinisk kemi
Byte av provtagningsmaterial
För att förbättra analyskvalitén och hållbarhet byter Unilabs provtagningsmaterial på Folat
(folsyra, vitamin B9), Kobalaminer (vitamin B12) och LD (laktatdehydrogenas) från
plasma (Li- Heparinrör med gel) till serum (Serumrör med gel). Ny analyskod och ny
pappersremiss kommer att gälla.
Nytt referensintervall: S-Folat >7 nmol/L
För mer information se www.anvisningar.se
Ändrad svarsrapportering
P-PSA åldersrelaterad åtgärdsgräns för män under 50 år rapporteras < 2 µg/L.
Åtgärdsgränserna i övriga åldersintervall är oförändrade.
Beslutsgräns/referensintervall anges inte för P-PSA kvot då denna endast skall användas
vid specialistbedömning.
Förändringarna i svarsrapportering för P-PSA och P-PSA, kvot baseras på Nationella
vårdprogrammet för prostatacancer och Equalis rekommendation.
För mer information se www.anvisningar.se
Andreia Bunescu
Överläkare Klinisk Kemi, [email protected]
tfn 08-5870 3832
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Justering av referensintervall för S-1,25-OH-Vitamin D
Metoden för S-1,25-OH-Vitamin D är standardiserad mot referens metoden (LC-MS/MS)
vilket ger ett justerat referensintervall. Provtagnings- och beställningsrutiner är oförändrade.
Referensintervall: 36,5-216 pmol/L.
Dr Soheir Beshara, Medicinsk chef klinisk kemi, [email protected]
Klinisk mikrobiologi
Dermatofyter (svamp) i naglar och hudskrap
Vi önskar påminna om att analysen ”Dermatofyt DNA” ersätter direktmikroskopi och/eller
odling av dermatofyter i naglar och hudskrap. Om odling beställts på samma prov utförs
endast DNA-analys då ett separat rör krävs för denna analys.
För hudskrap från hårbotten och hårprov rekommenderas i första hand odling då det kan
förekomma andra arter av dermatofyter i denna typ av prov.
Med DNA-analysen detekteras dermatofytsläktena Trichophyton spp., Epidermophyton
spp. och Microsporum spp., med arttypning av T. rubrum och T. interdigitale. Mögelsvamp
och jästsvamp kan inte detekteras med denna metod. Vid misstanke om dessa agens ska
odling beställas.
Carina Thilesen, Metodansvarig läkare, [email protected]
Kundtjänst informerar
Övergång till 7 mL-serumrör berör endast serologin
Vi rekommenderar att prover för serum (med/utan gel) och plasma (EDTA/litium-heparin)
tas i 5 mL rör. Endast prover för serologiska analyser ska fortsättningsvis tas i 7 mLserumrör med eller utan gel (eller två mindre rör) då analyserna kräver större provvolymer.
Vid eventuella frågor kontakta Kundtjänst [email protected] tfn 0771-40 77 40.
Vid elektronisk remiss och provtagning av både blodprov, urinprov och
fecesprov
Tips för kunder som använder elektronisk remiss. Om beställningen innehåller både
blodprov samt urinprov och fecesprov, gör en beställning för blodprover och en egen för
urin och fecesprover då det är sällan som patienterna kan lämna dessa samma dag.
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Ny remissversion av Stockholms sjukvårdsremiss i pappersformat
Under november-december kommer en uppdaterad version (STH 07) av Stockholms
sjukvårdsremiss i pappersform. Den stora förändringen är att analyserna
Reumafaktor (RF), LD, Kobalaminer(B12)samt Folat kommer fr om 23/11 att analyseras på
serum och inte som nu på plasma.
Om ni efter 23/11 använder den nuvarande remissen för analyserna, ta serumrör och märk
röret med reservetikett. Annars kommer vi tyvärr inte kunna utföra analysen.
Vi ber er också uppmärksamma att vi ber om ett 7ml rör serum till serologiprover. Finns inte
det tar vi gärna emot två mindre rör, speciellt om många analyser är beställda.
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post kundtjanst.[email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Ny Hälsovårdsremiss på gång
Under november/december kommer en ny version (HV 05) av vår Hälsovårdsremiss att
finnas tillgänglig.
Den stora förändringen är nu att vi fått in serologianalyserna. (Bifogar en bild på framsidan).
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2016-11-23
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Kemi:
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med
pappersremiss (även PMO)
Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal
III Underhåll)
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Beställningsbar1
S-Kobalamin
SB12
JA
S-LD
SLD
JA
S-Folat
SFOL
JA
1
Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom.
Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
P-Kobalamin
PB12
PFOLC
PFOLC
P-LD
PLDN
Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum).
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III och PeLO
Samma som ovan men analyskatalogen för PeLO behöver bytas ut av er IT-support.
Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med pappersremiss
Analys/profil
Analyskod
S-Kobalamin
SB12
S-Folat
SFOL
S-LD
SLD
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med eRemiss
Analys/profil
Analyskod
S-Kobalamin
SB12
S-Folat
SFOL
S-LD
SLD
Mikrobiologi
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med
pappersremiss
Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Stockholm mikrobiologi
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRDN1
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRIDN1
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRRDN1
Dermatofyt DNA-hår1
UHÅRDN1
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRDN2
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRIDN2
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRRDN2
Dermatofyt DNA-hår2
UHÅRDN2
Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum).
Till mottagningar som använder Medidoc, Labportalen och Asynja/J4 med
eRemiss
Undersökningar för Dermatofyt DNA-hår1 och Dermatofyt DNA-hår2 kommer att tas bort
som beställningsbara i analyskatalogen.
Till mottagningar som använder TakeCare
Undersökningar för Dermatofyt DNA-hår1 och Dermatofyt DNA-hår2 kommer att tas bort
som beställningsbara i analyskatalogen.
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för
år 2017 är:
•
Onsdagen den 15 februari
•
Onsdagen den 26 april
•
Onsdagen den 7 juni
•
Onsdagen den 20 september
•
Onsdagen den 29 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 0771-40 77 40
Fax 08- 27 72 16
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179