Meddelande Meddelande 3/2012

advertisement
Datum 2012-05-21
Meddelande 3/201
/2012
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande
fr.o.m. 2012-06-13 (om inget annat datum anges)
Sommarstängt för mottagning av spermaprover
Under sommarveckorna 26-33 har vi inte möjlighet att ta emot spermaprover för vare sig
undersökning av vasektomier eller infertilitetsutredningar.
Anette Hagstedt
Driftchef Centrallaboratoriet
Tfn 0500-43 27 50 [email protected]
Efterbeställning kemianalyser
Fr.o.m. 13/6 kommer Centrallaboratoriet att förvara serum- och plasmaprover max 3 dygn
från provtagningstillfället (undantag: serologi- och allergianalyser). Huvudanledning till
förkortning av förvaringstiden är att 3 dygn överensstämmer med rekommenderad
hållbarhet vid kylförvaring av merparten av kemianalyser.
Efterbeställning kan således göras inom 3 dygn från provtagningstillfället.
Ring alltid Unilabs kundtjänst vid efterbeställning då vissa analyser kan ha kortare
hållbarhetstid än 3 dygn.
Barbara Usener
Överläkare Unilabs
Tfn 0500-43 27 51 [email protected]
Unilabs AB, Kundtjänst, Kärnsjukhuset, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
ENA, antikroppar mot extraherbara nukleära antigen
Vi har bytt metod för ENA, där den nya metoden kan påvisa antikroppar mot följande
kärnantigen; Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A och SS-B.
I vår tidigare metod ingick även antikroppar mot PCNA, som således inte ingår i vår nya
metod.
Observera att vid önskemål om analys av SS-A/Ro52 (indikation – gravid kvinna med känd
autoimmun sjukdom med risk för utveckling av kongenitalt hjärtblock hos fostret) så måste
detta beställas separat.
Liksom tidigare analyserar laboratoriet automatiskt ENA (och nDNA) vid positiv ANA.
Analyskod SENAGAK med analysnamn S-Ext nukl-ag(ENA) är oförändrad vid beställning.
Kardiolipin-antikroppar
Vi har tidigare vid beställning av Kardiolipin-antikroppar initialt utfört en kvalitativ screeninganalys. Om screening utfallit negativt har vi svarat ut Kardiolipin-antikroppar negativt, och
om screening utfallit positivt har vi kvantitativt analyserat Kardiolipin-antikroppar av såväl
IgG-typ som IgM-typ.
Vi avslutar nu vår screeningmetod och vid beställning av Kardiolipin-antikroppar kommer
laboratoriet direkt att kvantitativt analysera antikroppar av IgG-typ och IgM-typ.
SKARDAK, S-Kardiolipin-ak kommer inte längre att beställas/utföras.
Profilen KARD, Kardiolipin IgG IgM med nedanstående ingående analyser kommer att
besvaras:
SKARAKG, S-Kardiolipin-ak IgG
SKARAKM, S-Kardiolipin-ak IgM
Karl Berggren
Överläkare Unilabs
Tfn 0500-43 13 05 [email protected]
Unilabs AB, Kundtjänst, Kärnsjukhuset, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Provtagningsburk för HPV DNA utgår
Provtagningsburk benämnd ”Provtagningsmedia PCR celler” (cobas PCR cell collection
media, Roche), HPV (DNA) 20 ml” (nr 25, beställningsnummer Regionservice 22219) utgår
ur vårt sortiment.
För provtagning av HPV DNA använd istället ”Burk med fixeringsvätska, Preserv Cyt
solution för vätskebaserad cytologi/HPV (DNA) 20 ml” (nr 27, beställningsnummer
Regionservice 423407).
Nytt provtagningsmaterial för TB
Regionservice har en ny leverantör av provtagningsmaterial för ”Ventrikel skölj (VSK)-flaska
för Tb-odling samt transportburk” (nr 13) vilket medför vissa förändringar i våra
provtagningsanvisningar. Flaskans volym (150 ml) är något mindre än tidigare. Både den
nya flaskan/burken och transportburken har förändrat utseende. Absorbanskuddar har
utgått ur sortimentet.
Flaska/burk: Regionservice beställningsnr 415122, nytt nr 103440780
Transportburk: Regionservice beställningsnr 415111, nytt nr 103443933
Helena Enroth
Funktionsansvarig kund och marknad mikrobiologi/molekylärbiologi
Tfn 0500-43 21 60 [email protected]
Unilabs AB, Kundtjänst, Kärnsjukhuset, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Kundtjänst informerar:
Angående Cystor och Maskägg
Beställ Cystor och Maskägg på ”Laboratorieremiss 1 Västra Götaland” (beställning på
remiss ”Mikrobiologi – odling och direktpåvisning” gäller annan region). Detta för att inte
förlänga svarstiden.
Ny regiongemensam Hälsovårdsremiss inom Unilabs ”HÄLSOVÅRD HV03”
Västra Götaland
De mest vanligt förekommande profilerna finns upptagna på remissen. Några profiler har
ersatt kundspecifika profiler. Som tidigare går det att beställa analyser selektivt eller
komplettera analyser till vald profil.
Valmöjligheten att välja hälsovård på ”Laboratorieremiss 1 VGR 06” har tagits bort och
ersätts nu med den nya regiongemensamma hälsovårdsremissen (den ”gamla”
hälsovårdsremissen HV01 utgår således).
Etiketter för kunder som skickar till oss i Västra Götaland är placerade i mitten på
remissens baksida!
Kundtjänst
tfn 0500-43 23 00
[email protected]
Ny medicinsk artikel publicerad angående vätskebaserad cytologi
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad angående vätskebaserad cytologi. Den bifogas
detta meddelande utskick men finns även att hämta på vår hemsida.
http://www.unilabs.se/Global/_SV/Labmedicin/Medicinska%20artiklar/Medartikel_112_cytol
ogi_Final.pdf
Christer Kjellström
Medicinsk chef Patologi och Cytologi
[email protected]
Unilabs AB, Kundtjänst, Kärnsjukhuset, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem:
Följande ska ändras i analyskatalog;
Analyskod/benämning som utgår
Analyskod
Analysnamn
NPU-kod
Kommentar
SKARDAK
S-Kardiolipin-ak
NPU04036
Analys kan inte längre
beställas/utföras, ersätts av
profil KARD
Nytt profilnamn att beställa
Analyskod
Analysnamn
NPU-kod
Ingående analyser i profilen
som besvaras
KARD
Kardiolipin IgG IgM
CAP10474
S-Kardiolipin-ak IgG
S-Kardiolipin-ak IgM
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för
2012 är:
Onsdag 26 september
Onsdag 28 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst, Kärnsjukhuset, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards