Meddelande 7/2015

advertisement
Datum 2015-11-06
Meddelande
Meddelande 7/2015
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Mälarsjukhuset, Sörmland –
gällande fr.o.m. 2015-11-25 (om inget annat datum anges i texten nedan)
Klinisk mikrobiologi
Dygnet Runt Diagnostik av Influensa/RSV samt Norovirus (Calicivirus) på
Mälarsjukhuset Eskilstuna/Nyköping Lasarett med start 7/12
Två nya PCR-baserade snabbtester införs. Den ena är en kombinationstest för Influensa A
och B samt RSV (Respiratory Syncytial Virus) och den andra är en test för Norovirus
genogrupp I/II (de vanligast förekommande varianterna av Calicivirus, orsak till
vinterkräksjukan). Båda analyserna kan utföras dygnet runt, årets alla dagar. För prover där
man begärt akut svar kommer PCR för Influensa/RSV- samt Norovirusanalyser att kunna
utföras vid laboratorierna i både Mälarsjukhuset (Eskilstuna) och Nyköpings lasarett, med
svar inom två timmar. Icke akuta beställningar kommer besvaras inom ett dygn.
Analyserna beställs och besvaras elektroniskt i sjukvårdens journalsystem (under klinisk
kemi). I samband med detta utgår analysen ”RSV antigenpåvisning och Influensa A och B
direkt antigenpåvisning”.
Ett akutbeställt prov ska alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka i AKUTmarkerat provställ. Under jourtid skall personal meddelas, om luckan är stängd, använd
ringklockan för att få kontakt.
Provtagning för Dygnet Runt Diagnostik
Influensa A /Influensa B/RSV:
Nasofarynxaspirat i sterilt sugset eller nasopharynxsekret i ” internationellt Virocult (grön
kork)
Norovirus:
Feces, alternativ kräkning, i ”Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats)”
För mer information se www.anvisningar.se, ”Dygnet Runt Diagnostik Mälarsjukhuset
Eskilstuna/Nyköpings Lasarett”.
Medicinskt ansvarig läkare: Dalila Kartout Boukdir, nås via Kundtjänst Tel 0771-407740
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Clostridium difficile toxin DNA och Calici RNA beställs och besvaras
elektroniskt sedan 18 februari 2015.
Tyvärr är det fortfarande en stor andel av beställningarna som inkommer till laboratoriet
med pappersremiss. Detta meddelande är en påminnelse till berörda att när etikett med
streckkod kommer ut ska pappersremiss inte användas.
OBS! Analyser finns under kemianalyser,
För mer information se www.anvisningar.se
Medicinskt ansvarig läkare: Dalila Kartout Boukdir, nås via Kundtjänst Tel 0771-407740
Metodbyte multiplex luftvägsviruspanel
Analysen Multiplex luftvägsvirus (Multiplex DNA/RNA) kommer från och med 1/12 att
utföras med annan metod på laboratoriet. Detta innebär ingen förändring avseende
beställning eller provtagning. Analysen utförs endast dagtid, vardagar, med en svarstid på
2 dagar.
Metodbytet innebär dock några förändringar av de virologiska agens som ingår i panelen;
Bocavirus utgår, ytterligare ett Coronavirus (HKU1) kan påvisas samt Rhinovirus och
Enterovirus detekteras ej som enskilda agens. Detektion av bakterierna Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae samt Bordetella pertussis ingår också i analysen.
Denna luftvägspanel är främst avsedd för användning vid misstanke om svåra
luftvägsinfektioner, speciellt under den tid på året då det inte är ”influensasäsong”
(Influensa A/B, RSV).
Enskilda analyser för Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae samt
Bordetella pertussis kan fortfarande beställas vid specifik frågeställning.
För mer information se www.anvisningar.se, ” Multiplex luftvägpanel, DNA/RNA”.
Information angående svar vid beställd Mycoplasma genitalium analys
Vid beställning av enbart Mycoplasma.genitalium kommer, av tekniska skäl, även
Chlamydia trachomatis samtidigt utföras. Positivt utfall för Clamydia. trachomatis svaras ut
då infektionen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Jourtelefon mikrobiologi under helger
Vid mikrobiologifrågor lö-, sö-, och helgdagar finns en jourtelefon, 016 - 10 59 77 som är
öppen, lö 8.00-14.00 och sö- och helgdagar 9.00 - 13.00.
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Klinisk kemi
S-AMH
På vår pappersremiss ligger analysen S-AMH i fel grupp.För de kunder som använder vår
Laboratorieremiss Sörmland och som vill beställa denna analys hänvisar vi istället till
Laboratorieremiss Allmän.
Kunder med elektronisk remiss berörs ej.
Klinisk patologi
Remisser
Observera att Unilabs patologi har nya remisser för histopatologi och cytologi. De nya
remisserna innehåller uppgifter som inte finns på de gamla och som är nödvändiga
laboratoriet för att kunna hantera registrering av prov på ett korrekt sätt. Vi vill också
påminna om använda rätt remiss - remiss för histopatologi för PAD och remiss för
allmäncytologi/punktion för cytologiska prover. Remisserna finns tillgängliga på
http://www.anvisningar.se/Remisser/ .
Kundtjänst informerar
Ny medicinsk artikel publicerad angående Fusobacterium necrophorum
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad med titeln ”Fusobacterium necrophorum – inte
bara Lemièrres syndrom utan även halsfluss?”
Artikeln bifogas detta meddelandeutskick men finns även att hämta på
vår hemsida www.unilabs.se >Laboratoriemedicin > Medicinska artiklar.
Kundtjänst Laboratoriemedicin 0771-40 77 40
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards