Hormonnamn Hormontyp Från vilken körtel Vad

advertisement
Hormonnamn
Hormontyp
Från vilken körtel
Vad påverkar frisättning
Målorgan
Effekt på målorgan
STH/GH ( somatropt hormon )
Adenohypofysen
GHRH/SS +/-
Ben, muskler, adipose tissue
Tillväxt
PRL ( prolaktin )
Adenohypofysen
PRF/PIH +/-
Bröstkörtlar
Stimulerar bröstkörtlarna till mjölkproduktion.
TSH ( thyroideastimulerande hormon )
Adenohypofysen
TRH +
Thyroidea
Stimulerar sköldkörteln till insöndring av T4 ( thyroxin ) och T3 ( trijodtyronin )
ACTH (adrenokortikotropt hormon )
Adenohypofysen
CRH +
Adrenala cortex ( binjurebarken )
Stimulerar produktion av steroider ( främst kortison )
LH ( luteniserande hormon )
Gonadotropin
Adenohypofysen
GnRH + Puberteten
Ovarier/testis
Stimulerar ägglossning och bildning av gulkropp. Insöndring av progesteron. Testosteron man.
FSH ( follikelstimulerande hormon )
Gonadotropin
Adenohypofysen
GnRH + Puberteten
Ovarier/testis
Stimulerar ägg/spermieproduktion. Insöndring av östrogen.
Hud
Stimulerar pigmentproduktionen i huden.
MSH ( melanocytstimulerande hormon )
Adenohypofysen
Oxytocin
Peptid
Neurohypofysen
Mjölkkörtlar, livmoder
Stimulerar tömning av bröstmjölk, "lugn-och-ro-hormon"
ADH ( antideuretiskt hormon )
Peptid
Neurohypofysen
Hög salthalt, lågt blodtryck
Njurar, blodkärl
Ger vattenåtertag i njurar, vasonkonstriktion ( höga halter ger högt blodtryck )
Glukagon
Peptid
Pancreas L. Öarna
Lågt blodsocker
Lever
Nedbrytning av glykogen till socker, sockersyntes, frisättning av socker från lever
Insulin
Peptid
Pancreas L. Öarna
Högt blodsocker
Lever
Sänker blodsockernivåer, ökar sockertransport till celler.
Adrenalin
Aminer ( stresshormon )
Adrenal medulla
Sympatiska ns
Hjärta, blodkärl, lever
Ökar kroppens prestationsförmåga ( flera organ )
Noradrenalin
Aminer
Adrenal medulla
Sympatiska ns
Hjärta,
Ökad hjärtverksamhet, höjt blodtryck
Aldosteron
Mineralkortikoid
Adrenal cortex
Höjd plasmanivå, sympatiska ns
Njurar
Blodtrycksreglering, vätskebalans, omsättning av natrium och kalium.
Kortisol
Glukokortikoider
Adrenal cortex
Kalcitonin
Kalciumhormon
Thyroidea
Hög kalciumkonc i blodet
Sänker blodets kalciumkonc; hämmar frisättning av parathormon, motverka bennedbrytning
Parathormon
Kalciumhormon
Bisköldkörtlarna
Låg kalciumkonc i blodet
Ökar blodets kalciumkon; via skelettnedbrytning, ökad kalciumupptag i njure, upptag i tarm
Östrogener
Könshormon ( kvinna )
Gonader, binjurebarken
Progesteroner
Könshormon ( gulkropp )
Gonader, binjurebarken
Androgener
Könshormon ( man )
Gonader, binjurebarken
HCG ( humant koriongonadotropin )
Gastrin
Reglerar omsättningen av fett, socker och protein och hämmar inflammationer
Manliga/kvinnliga karaktärsdrag, metabolism
Manliga/kvinnliga karaktärsdrag, metabolism
Ägget
Befruktning
Stimulerar äggstockarna att behålla gulkropp vid graviditet
Mag-tarmkanalen
Lukt, syn, smaksinnena
Magsäcken
Ökar produktion av magsaft ( saltsyra, saliv, pepsinogen )
Sekretin
Polypeptid
Mag-tarmkanalen
Matsmältning
Lever
Produktion av basiskt sekret från lever och pancreas
Kolecystokinin
Polypeptid
Mag-tarmkanalen
Gallblåsa, pancreas
Flöde av galla och bukspott
Renin
Njurar
Lågt blodtryck
Binjurebarken
Stimulerar bildning av aldosteron; ökat blodtryck, blodflöde
Erytrypoietin ( EPO )
Njurar
Mindre syre i blodet
Röda benmärgen
Fler röda blodkroppar bildas
Hjärta
För stor blodmängd genom hjärta
Blodkärl
Inhiberar aldosteronfrisättning; njurens vattnåterupptag sänks, blodtrycket minskar
ANP ( atrial naturetic peptide )
Peptid
Thymosin
Thymus ( brässen )
Påverkar T-lymfocyters mognad
Thymopoietin
Thymus ( brässen )
Påverkar T-lymfocyters mognad
Thymulin
Thymus ( brässen )
Påverkar T-lymfocyters mognad
Melatonin
Epifysen
Thyroideahormon
Ljusinfall mot retina
Dygnsrytmshormon; hämmar hudens pigmentceller
Kroppens viktigaste hormon för metabolism, sockernedbrytning, värmeproduktion
Download