Elektronik 2015 – ESS010 Föreläsning 1 Spänningar och Strömmar

advertisement
Elektronik 2015 – ESS010
Föreläsning 1
Spänningar och Strömmar
Erik Lind
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
1
Dagens föreläsning
• Kretsar - Kretsschema
Läsinstruktion:
24-52 i Hambley
• Potential och spänning
• Ström
• Ohms lag
• Spännings- och strömkällor
• Kirchhoffs strömlag
• Kirchhoffs spänningslag
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
2
Dagens föreläsning
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
3
Strömmätning
Du mäter upp - 0.3 A med en
ampermeter. Det betyder:
mA
i
A) Ampermetern är trasig då negativa
strömmar är nonsens.
B) Strömmen består av negativa
elektroner.
C) Strömmen flyter genom COM-porten
till mA porten.
D) ???
A
COM
http://nano.participoll.com
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
A
B
C
D
0
4
KCL & Ohms lag
VA
Vad är potentialen VA?
R=1W
Vs=1V
A)
B)
C)
D)
E)
R=1W
0V
1V
0.5 V
Obestämd
???
http://nano.participoll.com
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
A
B
C
D
E
0
5
Server connection lost - please check settings.
Ström / Spänningskälla (?)
En spänningskälla med en hög inre
resistans på 1 M W (106 W).
Ungefär hur stor är strömmen om lastresistansen är 1 eller 10 W?
Ri=1 MW
Vs=1V
i
A) 1µA respektive 10 µA
R=1 eller 10 W
B) 1 µA respektive 1 µA
C) 1A respektive 0.1 A
D) ???
http://nano.participoll.com
2015-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2015
A
B
C
D
2
6
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards