FLISA-koderna

advertisement
FLISA-Bedömningskoder ver 1.1
Grupp
Kod Bedömningstext
ICD10 ICD10 Text
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
Andning
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A09
A11
A12
A13
A14
A48
A49
Andningsbesvär med pip, astma
Andningsbesvär med främmande kropp
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Pseudokrupp
Epiglottit
Pneumothorax
Allergi
Andningsbesvär
Kronisk bronkit
Lungemfysem
Andningsstillestånd
Andning, övrigt
Andning, ospecificerat
J459
T179
J449
J050
J051
J939
T784
J969
J429
J439
R092
J969
J969
Astma ospecificerad
Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
Akut obstruktiv laryngit
Akut epiglottit
Pneumothorax, ospecificerad
Allergi, ospecificerad
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Icke specificerad kronisk bronkit
Lungemfysem, ospecificerat
Andningsstillestånd
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
Cirkulation
C01
C02
C03
C04
C06
C08
C09
C10
C12
C16
C17
C18
C48
C49
Centrala bröstsmärtor - kärlkramp
Rytm- eller retledningshinder
Hjärtsvikt
Lungödem
Hjärtstopp
Embolier, tromboser - artär
Embolier, tromboser - ven
Hypertoni
Prechock, chock - anafylaktisk
Chock
Hjärtinfarkt
Hypotoni
Cirkulation, övrigt
Cirkulation, ospecificerat
I209
I499
I509
I501
I469
I749
I829
I109
T782
R579
I219
I959
I999
I999
Angina pectoris, ospecificerad
Hjärtarytmi UNS
Hjärtinsufficiens, ospecificerad
Vänsterhjärtsvikt
Hjärtstillestånd, ospecificerat
Emboli och trombos i icke specificerad artär
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
Essentiell hypertoni
Anafylaktisk chock, ospecificerad
Chock, ospecificerad
Akut hjärtinfarkt UNS
Hypotoni, ospecificerad
Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
Sida 1
2004-10-15
FLISA-Bedömningskoder ver 1.1
2004-10-15
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
Förgiftning
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F08
F48
F49
Förgiftning med alkohol
Förgiftning med läkemedel
Förgiftning med alkohol och läkemedel
Förgiftning med narkotika
Förgiftning med födoämne inkl svamp
Förgiftning petroleumprod inkl etylenglykol/metanol
Förgiftning med tobak
Förgiftning, övrigt
Förgiftning, ospecificerat
T519
T509
T659
T406
T629
T529
T652
T659
T659
Toxisk effekt av alkohol, ospecificerad
Förgiftning med andra och icke specificerade droger, läkemedel, biol substans
Förgiftning UNS
Förgiftning med andra och icke specificerade narkotiska medel
Toxisk effekt av förtärd giftig substans, ospecificerad
Toxisk effekt av organiskt lösningsmedel, ospecificerat
Toxisk effekt av tobak och nikotin
Förgiftning UNS
Förgiftning UNS
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
Gynekologi
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G08
G48
G49
Gyn-blödning
Blödning under pågående graviditet
Missfall
Utomkvedshavandeskap
Komplikation till värkarbete och förlossning
Förlossning under pågående uppdrag
Nära förestående förlossning
Gynekologi/förlossning, övrigt
Gynekologi/förlossning, ospecificerat
N939
O469
O039
O009
O759
O809
Z349
R699
R699
Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
Blödning före förlossningen, ospecificerad
Spontanabort
Extrauteringraviditet, ospecificerad
Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad
Spontanförlossning UNS
Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Sjukdom UNS
Sjukdom UNS
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
Infektion
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I08
I10
I12
I48
I49
Förkylning
Influensa
Maginfluensa
Meningit
Lunginflammation
Blodförgiftning
Feber
Bihåleinflammation
Tuberkulos
Infektion, övrigt (inkl smittsamma sjukdomar)
Infektion, ospecificerat
J009
J111
A099
G039
J189
A419
R509
J019
A169
B999
B999
Förkylning UNS
Influensa UNS
Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas
Meningit, ospecificerad
Pneumoni UNS
Septikemi, ospecificerad
Feber, ospecificerad
Akut sinuit, ospecificerad
Tuberkulos UNS
Andra och icke specificerade infektionssjukdomar
Andra och icke specificerade infektionssjukdomar
Sida 2
FLISA-Bedömningskoder ver 1.1
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
Kirurgi
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K18
K19
K48
K49
Näsblödning
Blödning från mun, svalg, mage-tarm
Gallvägssjukdom
Sjukdomar i bukspottskörteln
Njursten
Magsår
Buksmärta
Ileus
Bråck
Diarré
Aortaaneurysm
Illamående, kräkning
Urinvägs- inkl KAD-besvär
Hemorrojder
Varicer
Tumör, cancer
Hjärnskakning
Svår skallskada
Kirurgi, övrigt
Kirurgi, ospecificerat
R040
R049
K839
K869
N289
K279
R104
K567
K469
K591
I719
R119
N399
I849
I879
D489
S069
S068
R699
R699
Näsblödning
Blödning från luftvägarna, ospecificerad
Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad
Pankreassjukdom, ospecificerad
Njursjukdom UNS
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation
Buksmärtor UNS
Ileus, ospecificerad
Bukbråck UNS
Funktionell diarré
Aortaaneurysm UNS
Illamående och kräkningar
Funktionsrubbning i urinvägarna UNS
Hemorrojder UNS
Vensjukdom, ospecificerad
Tumör UNS
Intrakraniell skada, ospecificerad
Andra specificerade intrakraniella skador
Sjukdom UNS
Sjukdom UNS
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
M01
M04
M06
M07
M08
M09
M10
M48
M49
Bröstsmärtor
Njursvikt
Diabetes
Diabetes, lågt blodsocker
Diabetes, högt blodsocker
Drog-/läkemedelsmissbruk
Nyföddhetsvård
Medicin, övrigt
Medicin, ospecificerat
R074
N199
E149
E149
E149
F199
P969
R699
R699
Bröstsmärtor, ospecificerade
Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk
Icke specificerad diabetes
Icke specificerad diabetes
Icke specificerad diabetes
Missbruk av droger UNS
Medfödd svaghet UNS
Sjukdom UNS
Sjukdom UNS
Sida 3
2004-10-15
FLISA-Bedömningskoder ver 1.1
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
Neurologi
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N11
N12
N48
N49
Medvetanderubbning inkl svimning, andas normalt
Hjärnblödning, hjärninfarkt
Subarachnoidalblödning
Transitorisk ischemisk attack
Förlamning
Epilepsi
Kramper, feberkramper
Yrsel
Huvudvärk
Multipel skleros
Koma, somnolent, medvetslös
Neurologi, övrigt
Neurologi, ospecificerat
R559
I649
I609
G459
G839
G409
R568
R429
R519
G359
R409
G989
G989
Svimning och kollaps
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
Subaraknoidalblödning, ospecificerad
Transitorisk ischemisk attack UNS
Förlamningssyndrom, ospecificerade
Epilepsi, ospecificerad
Krampanfall UNS
Vertigo UNS
Huvudvärk
Multipel skleros UNS
Somnolens, stupor och koma
Sjukdom i nervsystemet UNS
Sjukdom i nervsystemet UNS
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
O01
O02
O03
O04
O05
O48
O49
Ryggsjukdom, ischias, diskbråck
Ledsjukdom
Inflammatoriska systemsjukdomar, RA
Sjukdom i mjukvävnad
Sjukdom i ben- och broskvävnad
Ortopedi, övrigt
Ortopedi, ospecificerat
M539
M259
M359
M799
M939
M999
M999
Ryggsjukdom, ospecificerad
Ledsjukdom, ospecificerad
Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad
Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat
Osteokondropati, ospecificerad
Biomekanisk dysfynktion, ospecificerad
Biomekanisk dysfynktion, ospecificerad
Psykiatri
Psykiatri
Psykiatri
Psykiatri
Psykiatri
P02
P03
P04
P48
P49
Hallucinationer
Förvirring, aggressivitet
Krisreaktion
Psykiatri, övrigt
Psykiatri, ospecificerat
R443
R459
F430
F999
F999
Hallucinationer, ospecificerade
Symptom och sjukdomstecken som avser känsloläget
Akut stressreaktion
Psykisk sjukdom UNS
Psykisk sjukdom UNS
Sida 4
2004-10-15
FLISA-Bedömningskoder ver 1.1
2004-10-15
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
Skador
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S17
S18
S19
S48
S49
Amputationsskada
Blödning, inre
Blödning, yttre
Brännskada
Fraktur
Luxation
Frätskada
Gasskada
Rökskada
Hypotermi, kylskada
Kläm-, krosskada
Sårskada
Elskada
Drunkningstillbud
Dykskada
Dyksjukdom
Blixtnedslag
Skador/olycksfall, övrigt
Skador/olycksfall, ospecificerat
T147
T145
T792
T300
T142
T143
T304
T599
T599
T359
T147
T141
T754
T751
T089
J960
T750
T149
T149
Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion
Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
Traumatisk sekundär och återkommande blödning
Brännskada UNS
Fraktur i icke specificerad kroppsregion
Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion
Frätskada UNS
Toxisk effekt av gaser, rök och ångor, ospecificerade
Toxisk effekt av gaser, rök och ångor, ospecificerade
Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada
Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion
Sårskada på icke specificerad kroppsregion
Effekter av elektrisk ström
Drunkning och drunkningstillbud
Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
Akut respiratorisk insufficiens
Effekter av blixtnedslag
Skada, ospecificerad
Skada, ospecificerad
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
X01
X02
X03
X04
X08
X10
X11
X12
X13
X48
X49
Oklara symtom
Påverkat allmäntillstånd
Smärta, ospecificerad
Social svikt
Medvetandesänkning
Omskakad
Död
Ej bedömning
Oskadad
Allmänt, övrigt
Allmänt, ospecificerat
R699
R539
R529
Z609
R409
T789
R999
Z769
Z049
R699
R699
Sjukdom UNS
Sjukdomskänsla och trötthet
Smärta eller värk, ospecificerad
Problem som har samband med social miljö, ospecificerat
Somnolens, stupor och koma
Ogynnsam effekt, ospecificerad
Död UNS
Kontakt med hälso- o sjukvården under icke specificerade omständigheter
Observation UNS
Sjukdom UNS
Sjukdom UNS
Sida 5
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards