Namn, personnummer INKLUSIONSBLANKETT för Övriga

advertisement
Namn, personnummer
INKLUSIONSBLANKETT för Övriga diagnoser
Inklusionsdatum _________________________
Patientansvarig läkare ____________________________
Klinik / vårdenhet _______________________________
Sjukdomsdebut år (t.ex. 99) _______________
Patienten har gett sitt informerade samtycke till inkludering i SRQ
Inflammatoriska systemsjukdomar
SLE
M32.9
Antifosfolipidantikroppssyndrom
D86.6A
Behcet
M35.3
CREST-syndrom
M34.1
Eosinofil fasciit
M35.4
Familjär medelhavsfeber
E85.0
Inflammatorisk systemsjukdom UNS M35.9
Andra overlap-syndrom, MCDT
M35.1
Siccasyndromet
M35.0
Systemisk skleros UNS
M34.9
Schnitzlers syndrom
M35.8
Polykondrit
M94.1
Sklerodermi
M34.0
Pyoderma gangraenosum
L88
Diskoid lupus erythematosus
L93.0
Adult Still
M06.1
Vaskuliter
Arterit UNS
Churg-Strauss syndrom
Annan jättecellsarterit
Jättecellsarterit med PMR
Polymyalgia rheumatika – PMR
Mikroskopisk polyangit
Polyarteritis nodosa
Reumatoid vaskulit
Sjukdom i artärer o arterioler, ospec
Takayasus arterit
Wegeners granulomatos
Annan vaskulit begränsad till huden
Andra spec nekrotiserande kärlsjd
Nekrotiserande kärlsjukdom
Kryoglobulinemisk askulit
I77.6
M30.1
M31.6
M31.5
M35.3
M31.7
M30.0
M05.2
I77.9
M31.4
M31.3
L95.8
M31.8
M31.9
D89.1
Övriga sjukdomar
Artros UNS
Bakre uveit
Crohns sjukdom UNS
Dystyreoid exoftalmus
Entesopati UNS
Feber UNS
Gikt UNS
Iridocyklit UNS
Ledvärk
Myelit UNS
Retinopati UNS
Sarcoidos UNS
Ulcerös colit
Coogans syndrom
Synovit och tenosynovit ospec
Kronisk reumatisk perikardit
Raynauds fenomen
Hyper IgG-syndrom
Annan kronisk smärta eller värk
Medicinering före inklusion
läkemedel
Antimalaria
Arava
Benlysta
Betapred
Cimzia
CellCept
NSAID – COX1
NSAID – COX2
Depo-Medrol
Enbrel
Entocort
Humira
Ilaris
Imurel
IVIG
Kineret
Klin. prövning
Leukeran
Lodotra
Mabthera
M19.9
H30.2
K50.9
H06.2
M77.9
R50.9
M10.9
H20.9
M25.5
G04.9
H35.9
D86.9
K51.3
H16.3
M65.9
I09.2
I73.0
D89.8
R52.2
Nej, inget tidigare kortison, DMARD eller biologiskt
Methotrexate
Myocrisin
Orencia
Penicillamin
Prednisolon
Remicade
Reumacon
Ridaura
Roactemra
Salazopyrin
Sandimmun
Sendoxan
Simponi
Sirolimus
Solu-Medrol
Stelara
Takrolimus
Xeljans
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards