Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne

advertisement
Kraftsamling för
äldres psykiska hälsa i Skåne
Bättre liv för sjuka äldre – 2010-2014
Nationellt
Äldres psykiska hälsa – nytt målområde 2013
Regionalt
Skånes kommuner och Region Skåne
fortsätter det gemensamma arbetet för
delregionalt
bättre liv för sjuka äldre under 2015 och 2016 där
äldres psykiska hälsa är ett av målområdena.
35 lokala team med nyckelpersoner från kommun,
primärvård och sjukhus träffas regelbundet.
Handlingsplaner.
Lokalt
Kraftsamling
•
Uppmärksamma och öka kunskapen bl a inspirationsdagar.
•
Äldrepsykiatrin i Helsingborg.
•
Kunskap, erfarenheter och lärande exempel sprids nationellt,
regionalt och lokalt; Landskrona och Lomma.
•
Stöd till lokala Ledningskraftsteam att ringa in förbättringsområden
och aktiviteter.
•
11 certifierad instruktörer håller utbildningar i Skåne och vi har nu minst
350 så kallade Första hjälpare i Skåne!
•
Finns numera ett utskott i Skåne med uppdrag att kartlägga
nuläget och lämna ifrån sig förslag på insatser till våren.
•
Fokus, medvetenhet och arbete kring målgruppen ökar i
verksamheterna.
Vad är första hjälpen till psykisk
hälsa ?
Första hjälpen till psykisk hälsa erbjuds en äldre
person som:
• Visar tecken på psykisk ohälsa
• Som är i ett psykiskt kristillstånd
Första hjälpen ges till dess att:
• Den äldre personen fått adekvat hjälp och stöd
eller tills kristillståndet passerat
Första hjälpare
Vårdcentraler med
Första hjälpare
Nästa utbildningstillfälle
2 dagars utbildning:
10 november och 1 december.
Sista anmälningsdag: 23 oktober.
www.kfsk.se/aldre
Instruktörsutbildning
Intresserad av att ha egen instruktör i er verksamhet
som kan utbilda Första hjälpare?
För mer information och lämna in intresseanmälan –
ta kontakt med mig!
Mer information
•
http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/aldre/aldres-psykiska-halsa/
•
http://ebp.kfsk.se/?s=psykisk+h%C3%A4lsa
•
http://ebp.kfsk.se
•
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/attityder-till-psykiskohalsa1/
•
http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa
•
http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre.1167.html
•
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa/aldrespsykiskahalsa
Jeanette Heilmann
Kommunförbundet Skåne
Socialtjänst, vård och omsorg
[email protected]
0728-85 48 65
Facebook.com/kommunförbundetskåne
@KFSK_SE
/kommunforbundetskane
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards