Klinikläkemedel

advertisement
Redigerad text
2010-09-21
Dnr 080194
Läkemedelssektionen
Ola Nordqvist
Ellen Vinge
Grupp 3: Klinikläkemedel-HSF
I gruppen Klinikläkemedel-HSF ingår samtliga läkemedel som inte listas i Tabell 1
(Allmänläkemedel) eller Tabell 2 (Klinikläkemedel-Psykiatri).
Här ingår även så kallade Särläkemedel och vissa läkemedel mot hemofili (blödarsjuka). För
definition av Särläkemedel hänvisas till den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs)
förteckning över ” Rare disease (orphan) designations” (http://www.ema.europa.eu).
Alla nya läkemedel som innehåller nya kemiska substanser skall ingå i gruppen
”Klinikläkemedel”. Nya läkemedel som utgör nya beredningsformer av tidigare använda
substanser, och nya generiska produkter ingår i samma lista som originalprodukten. Undantag
från detta görs endast efter särskild bedömning av Läkemedelskommittén.
Indelning av läkemedel för fördelning av kostnadsansvar – april 2010
1
Download