Ökat stöd till psykoterapi/psykologisk behandling för ett - M

advertisement
Ökat stöd till psykoterapi/psykologisk
behandling för ett friskare Sverige!
PsykoterapiMässan, som vartannat år anordnas i regi av PsykoterapiStiftelsen, är en mötesplats för alla som är engagerade i frågor
kring psykisk hälsa, psykoterapi och psykologisk behandling. I tre dagar samlas ledande representanter med olika teoretisk bakgrund, inriktning och specialitet under den gemensamma parollen ”För ett friskare Sverige”.
Psykisk ohälsa är numera ett välkänt folkhälsoproblem. Alla kan drabbas oavsett ålder, kön och etnicitet. De vanligaste symptomen
på psykisk ohälsa är depression, ångest och sömnstörning. Psykiska sjukdomar och syndrom är de vanligaste orsakerna till nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar, dvs. sjukskrivning. Den största ökningen av psykisk ohälsa under hela 2000-talet finns bland
unga och kvinnor. Psykisk ohälsa orsakar ett svårt och ofta långvarigt lidande för den drabbade individen och stora kostnader för
samhället.
Psykoterapi/psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för ett antal icke-medicinska metoder som har mycket god effekt på
de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Psykoterapi utförd av legitimerade psykoterapeuter ger goda resultat, är närmast fri från
allvarliga biverkningar och är kostnadseffektiv. Tusentals människor som är drabbade av psykisk ohälsa efterfrågar psykoterapi/
psykologisk behandling eftersom de föredrar denna framför medicinsk behandling. Psykoterapi/psykologisk behandling rekommenderas också av sjukvården och Socialstyrelsen i stor omfattning pga. den goda effekten och de få biverkningarna. Endast ett fåtal av
alla dem som skulle behöva behandlingen har dock möjlighet att erhålla den, dels pga. bristen på legitimerade psykoterapeuter och
dels pga. de höga kostnaderna som behandlingen innebär för den enskilde.
Nedanstående deltagande organisationer i PsykoterapiMässan 2010 kräver:
• Ökad tillgång till psykoterapi hos legitimerade psykoterapeuter
• Nationell taxa för psykoterapi hos legitimerade psykoterapeuter
• Ökad utbildning av psykoterapeuter
• Ökat stöd för forskning och utveckling inom psykoterapi/psykologisk behandling
Vi är övertygade om att dessa åtgärder skulle kunna minska lidandet för tusentals drabbade, ha positiva effekter på samhället i
stort och i förlängningen bidra till ett friskare Sverige.
Anna Gerge, Insidan
Azra Abazari, Familjeteamet, Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning
Balettakademien Göteborg, Biträdande Rektor Hugo Tham
Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting
Enheten för Psykosomatisk Medicin i Västerås
ER dans & psykologi/ Elisabet Rosén, leg psykolog, leg psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut
Ersta Fristad, Ersta Diakoni, leg psykolog Peter Rösare
Farsta Brottsofferjour, Yvonne Borowiak, Monica Klitten
Göteborgs Psykoterapi Institut
ILTP (Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik)
ISPS (the Int Soc for the Psychological treatments of Schizofrenia and other psychoses).
Nadja Gruberg, M.A. i EXA, Dipl.uttryckande konstterapeut, Dipl.bildterapeut, Fil.kand. i pedagogik, UniKrea
Ord & Ton i Västerås
Psykologer Javier Galan-Henche, Kent Nilsson, Börje Olevald, Anita Ålander-Björnstad
Psykosocial Hälsa, Division Primärvård, Landstinget Gävleborg
Relationscentrum/ Tommy Waad
Riksföreningen Psykoterapicentrum, RPC
RPC:s Lokalavdelning Västra Götaland.
SEPT ordförande Elisabeth Serrander
Skyddsvärnets Psykologmottagning
Stadsmissionens mottagning för unga män
Stadsmissionens Terapicenter för unga
Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
TriPsykologi AB i Göteborg
Ungdomspsykiatriska mottagningen, Vårdcentralen, Skene
Viksjö Gård Behandlingshem / Kurt Strömberg
Viksjö Gård Resursenhet / Maria Kruse
Västra Götalandregionen, Psykiatri SU Östra, Psykos Vård Nord-Ost
Alf Nilsson, professor emeritus i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut
Berit Gezelius
Charlotta Dybeck, Leg. Psykoterapeut
Christel Östfelt, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, psykoanalytiker
Lisbeth Berg, undersköterska/skötare, leg. Psykoterapeut/kognitiv inriktning, Enhetschef
Lisbeth Kvarby
Marie Olausson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Barn-och
Monika Thelin, leg.psykoterapeut/ dansterapeut
Sonja Nyström, Leg psykoterapeut, gruppanalytiker, Psykodramaregissör (CP), Handledare
Ulf Korman
Yvonne Borowiak och Monica Klitten från Farsta brottsofferjour skriver på uppropet
Gestalt Akademin i Skandinavien
SFPP (Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi)
Karin Backa Sigrell
Bo Sigrell
Margaretha Wiström
Lars-Göran Nygren
Barbro Martell.
S:t Lukas utbildningsinstitut
Förbundet S:t Lukas
Föreningen EMDR Sverige
RPC Stockholm
RPC Skåne
Ann Wirsén Meurling, Förläggare Psykologi och Socialt arbete, Studentlitteratur AB
Annika Berg-Frykholm, frilansjournalist, författare, Bokförlaget Bergsäker
Gunnel Broberg, Socionom/Leg. Psykoterapeut, Psykosociala enheten Gävle / Sätra HC,
Javier Galán Henche, Leg. psykolog/ Leg. Psykoterapeut, SU/Psykiatri Östra/Område 2/Psykosvård NordOst
Lars Back, Univ.adj., Programstudierektor, CS/IBL Linköping. Universitet
Svenska föreningen för psykisk hälsa
Svenska Psykoanalytiska föreningen
Download