• Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet • Kunna närvara • Vilja att

ARBETSLIVETS GRUNDLÄGGANDE KRAV
• Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet
• Kunna närvara
• Vilja att arbeta
• Kunna ta sig till och från arbetet
• Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget:
o Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med
andra
o Hålla tillbaka personliga behov och se till
verksamheten
o Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer
Detta är de grundläggande kraven i arbetslivet, de krav
som
behöver klaras för att ha förutsättningar för arbete
inom anpassat
eller skyddat arbetsliv.