Kosten- en grundbult i behandling av diabetes

advertisement
Kosten åter i centrum när det
gäller behandlingen
av typ 2 diabetes
Ralf Sundberg; Med Dr, Docent
Jävsförhållanden: inga
Tack till:
Prof. Lars Werkö, Stockholm
Prof. Karl E. Arfors, Uppsala
Doc. Uffe Ravnskov, Lund
Fil Dr Johan Hedbrant, Linköping
Dr Eric Westman, Durham
Prof Richard Feinman, New York
Dr Jörgen Vesti Nielsen, Karlshamn
m.fl.
Studier om lågkolhydratkost för
viktnedgång och glykemisk kontroll
Mellan 1980 och 2004 kom minst 10
studier varav en prospektiv randomiserad
som påvisade fördelar med lägre
kolhydrat-innehåll
Sedan 2004 har minst 17 ytterligare
sådana tillkommit, varav två prospektiva
randomiserade
Ingen studie har visat att lågfetts/
högkolhydratkost är bättre
”The activity of adipocyte lipase
is regulated by hormones…
… insulin inhibits lipolysis”
Stryer: Biochemistry, 2nd ed.
1983, p386
Wilson et al. 1980,
E% kh:prot:fett 42:20:38, 1500kcal,
60 patienter, endast kostbehandling
Månader
0
6
12
18
24
36
fB-glukos
10,4
7,0
7,1
7,3
7,5
7,6
Vikt
81,0
71,8
71,3
70,8
71,1 70,8
Kolesterol 6,2
6,5
6,2
6,3
6,4
6,4
TG
1,8
1,5
1,6
1,9
1,6
2pat
0
0
0
0
Behandlingssvikt
2,6
Nyupptäckta randomiserades, 40 el 55 E% kh, 1500
kcal, smör ersattes av Flora margarin
Antalet randomiserade redovisades ej
Pat med försämrad glykemisk kontroll exkluderades,
antalet oredovisat
Efter ett år hade pat i det selekterade materialet lika bra
glykemisk kontroll, 54 i LC, 39 i HC.
Materialet i sin helhet aldrig publicerat
United Kingdom Prospective
Diabetes Study
(UKPDS)
Läkemedelsstudier med
högkolhydratskost
UKPDS
HbA1c korrelerar bäst med långtidskomplikationer
Övervikt kommer tvåa
Blodsockersänkande tabletter höjer vikten
Högre vikt ökar insulinresistensen
Circulus vitiosus
Kolhydratfattig kost vid typ-2 diabetes;
randomiserade och kontrollerade studier
Samaha et
al. (2003)
Daly et al.
(2006)
132
74
6
3
Kolhydrater; E%
37/51
34/45
Fett; E%
41/33
40/33
Mättat fett; E%
Ingen
uppgift
14/11
HbA1C-ändring; %enheter
-0.6/0*
-0.4/-0.1**
-5.8/-1.9
-3.6/-0.9
Antal försökspersoner
Försökslängd; månader
Viktändring; kg
* 39 % diabetiker
** flera patienter kunde minska medicinering i LC
Kolhydratfattig kost vid typ-2 diabetes;
cross-over och in-patient studier
Gannon et al.
2004
Boden et al.
2005
Antal försökspersoner
8
10
Försökslängd; veckor
5+
(5 wash-out)
+5
1+2
Kolhydrater; E%
55 / 20
40 / 4
Fett; E%
30 / 50
45 / 68
9 / 11
15 / 23
HbA1C %-enheter
9.8 / 7.6
7.3 / 6.8
Viktändring; kg
98 / 96
113 / 111
Mättat fett; E%
Diabetes 53:2375-2382, 2004
Effect of a High-Protein, Low-Carbohydrate Diet on
Blood Glucose Control in People With Type 2 Diabetes
Mary C. Gannon, and Frank Q. Nuttall
Blodsockernivå efter 30 and 50% Fett
under
Frukost, Lunch och middag
Boden G, Sargrad K et al. Effects of a Low-Carbohydrate Diet on
Appetite, Blood Glucose levels, and Insulin Resistance. Ann Int med
2005;142:403-411
Spontant reducerat energiintag till ca 2200 kcal/d, vilket
gav energideficit på 1027 kcal. Viktnedgång 2,0 kg på 2v
Kolhydratfattig kost vid typ-2 diabetes; single-arm
studier
Vernon et al.
2003
Yancy et al.
2005
Vesti-N. et al.
2006
Antal försökspersoner
14
28
16
Försökslängd; månader
8
4
22
5-15
10-15
20
Fett; kal%
obegränsat
obegränsat
obegränsat
Mättat fett; kal%
obegränsat
obegränsat
obegränsat
HbA1C; %-enheter
10 → 5.9
7.5 → 6.3
8 → 6.9
Vikt före, efter; kg
123 → 111
131 → 126
100 → 92
Kolhydrater; kal%
Effekten på blodfetterna av att minska
kostens innehåll av kolhydrat hos
överviktiga, friska personer
Meckling et al.
Sondike et al.
Sharman et al.
Hays et al.
Foster et al
Brehm et al.
Yancy et al.
Seshadri et al
SFA
Kolecal% sterol
20
0
22
0
22
0
50
0
Obegr.
0
Obegr.
0
Obegr.
↓
Obegr.
0
LDL
HDL C
TG
0
0
0
0
0
0
↓
0
↑
0
0
0
↑
↑
↑
0
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
WHO-experten Jim Mann om
lågkolhydratskost vid diabetes
1979: ”It no longer seems justifiable to continue to
routinely prescribe low-carbohydrate diets for adult onset
diabetes”
2004: ”Such diets would be undesirably high in fat and
could increase body weight and decrease insulin
sensitivity.”
2007: ”Lower carbohydrate options may
be preferable for markedly insulin-resistant
individuals.”
American Diabetes Associations
dietpanel
Dr. Judith Wylie-Rosett, vice ordförande i
författarpanelen :
"there is growing recognition that a variety
of diets including low carbohydrate diets,
can achieve weight loss. The importance
of controlling carbohydrate intake to
improve postprandial blood glucose is also
recognized."
Download