MRB-fynd 2012

advertisement
Multiresistenta bakterier (MRB)
Nya fynd under första halvåret 2013
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
Vad menar vi med MRB?
• Många bakterier kan vara multiresistenta, men här
innefattar ”MRB”:
– Meticillinresistenta stafylokockus aureus (MRSA)
– Extended spectrum betalactamase–producerande
tarmbakterier (ESBL)
– ESBL-Carba (extremt resistent form av ESBL)
– Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
Sammanfattning
• Första halvåret 2013 togs 12.500 odlingar* på 3800 patienter
• I dessa ingår både screening av patienter med riskfaktorer
samt uppföljningsprover på kända bärare av MRSA och VRE.
• Tillsammans med fynd i kliniska odlingar upptäcktes 251
tidigare okända bärare av MRB:
– 194 nya fynd av ESBL
– 54 nya fynd av MRSA
– 3 nya fynd av VRE
– 1 nytt fynd av ESBL-Carba
* En provtagningspinne =en odling
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
MRSA 2013-06-30
•
•
•
•
•
53 nya fall har upptäckts hittills under året
64% av nya fynd gjordes via screening
23% av nya fynd gjordes via någon form av smittspårning
13% upptäcktes i kliniska odlingar
För hela 2012 var motsvarande siffror 36% screening, 42%
smittspårning och 22% klinisk odling
• Hälsoundersökning/ ”nyanländ” var den riskfaktor som i
störst utsträckning ledde till screening med fynd av MRSA.
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
MRSA Nyupptäckta fall 2001 - 30/6 2013
Antal fall Jönköpings län
Fall/ 100.000 inv./år Jönköpings län
Fall/ 100.000 inv./år Riket
80
25,00
70
20,00
Antal fall
50
15,00
40
10,00
30
20
5,00
10
0
0,00
2001
2002
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
2003
2004
2005
2006
2007
År
2008
2009
2010
2011
2012
20130630
Antal fall/ 100.000 inv./år
60
MRSA-fynd första halvåret 2013
Fördelat på provtagningsorsak och månad
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
MRSA första halvåret 2013
Fyndlokal vid klinisk infektion (7 av 53 fall)
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
MRSA-fynd första halvåret 2013
Fördelat på provtagningsorsak och länsdel
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
MRSA-fynd första halvåret 2013
Fördelat på provtagningsorsak och specialitet
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
Orsak till screening vid fynd av MRSA första halvåret 2013
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
ESBL Nyupptäckta fall 2001- 30/6 2013
Antal fall F län
Fall/ 100.000 inv./år Jönköpings län
Fall/ 100.000 inv./år Riket
600
180,00
160,00
500
Antal fall
400
120,00
100,00
300
80,00
200
60,00
40,00
100
20,00
0
0,00
2007
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
2008
2009
2010
År
2011
2012
20130630
Antal fall/ 100.000 inv./år
140,00
ESBL första halvåret 2013
•
•
•
•
194 nya fall upptäcktes under året.
64% av nya fynd gjordes via screening
För hela 2012 var motsvarande siffra 62%
Utlandsvård var den enskilt största riskfaktor som ledde till
screening med fynd av ESBL.
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
ESBL första halvåret 2013
Fyndlokal vid klinisk infektion
ESBL i blod utgör 1,4%
av de kliniska infektionerna.
Under hela 2012 gjordes 21
fynd i blod, motsvarande 12,2%
av de kliniska infektionerna.
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
ESBL första halvåret 2013
Fyndlokal hos symtomfria bärare
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
ESBL-fynd första halvåret 2013
Fördelat på provtagningsorsak och länsdel
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
ESBL första halvåret 2013
Fördelat på provtagningsorsak och specialitet
screening
n=123
50
klinisk odling
n=71
45
40
35
30
13
33
25
12
20
15
1
5
10
5
10
0
13
2
3
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
3
23
8
3
2
19
12
12
7
3
1
3
3
3
Orsak till screening vid fynd av ESBL första halvåret 2013
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
VRE Nyupptäckta fall 2001- 30/6 2013
Antal fall F län
Fall/ 100.000 inv./år Jönköpings län
Fall/ 100.000 inv./år Riket
16
7,00
14
6,00
12
Antal fall
10
4,00
8
3,00
6
2,00
4
1,00
2
0
0,00
2001
2002
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
2003
2004
2005
2006
2007
År
2008
2009
2010
2011
2012
20130630
Antal fall/ 100.000 inv./år
5,00
VRE första halvåret 2013
• Samtliga fall var symtomfria bärare
• Två relaterade till utlandsvård och den tredje oklar.
• (Utbrott med 15 fall sommaren 2012)
Smittskydd Vårdhygien
2013-07-11
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards