Live Communication Server 2005

advertisement
Live Communication Server
2005 with SP1
Martin Lidholm
[email protected]
Instant Messaging
• Snabbast växande kommunikationsmetoden
någonsin!
2
Instant Messaging
4
Internet
6
Email
13
TV
16
PC
38
Radio
0
5
10
15
20
25
30
Years to 50 Million users
2008 spås IM passera E-mail i antal användare!
35
40
Instant Messaging
• Idag används IM i många organisationer
helt utan kontroll
• Andra förbjuder det helt. Där blir e-mail en
chatfunktion...
• Ca 20% av företagen tros använda ngn
form av IM idag
Live Communication Server 2005
• LCS 2005 + Office Communicator erbjuder:
•
•
•
•
•
•
•
•
IM/Chat
Precence-information
”GAL”
SPIM kontroll
Applikationsdelning
Videosamtal
Telefoni-integration
Filöverföring
• På ett kontrollerat och säkert sätt!
Live Communication Server 2005
är inte en videokonferens server!
…inte ännu iaf
Live Communication Server 2005
•
•
•
•
Enterprise IM
Baserad på SIP protokollet
Kryptering med TLS
Skalbart för alla företag
– Standard Edition
– Enterprise Edition
• Office & Sharepoint integration
• AD integrerat
LCS 2005 SP1
• Enhanced Federation
• PIC – public IM connectivity
• Address Book Service (likn. .OAB)
• Office Communicator
Ytterligare ny funktionalitet
• WEB klient
– Endast IM
• Mobil klient
– Windows Mobile 5.0
– Windows Mobile 2003 SE
Microsoft Office Communicator
• ”Företags version” av
Windows Messenger
• Trafik skyddad med TLS
• ”GAL” - Global adress lista
• ADM filer för GPO
• Ingen reklam!
Microsoft Office Communicator
• Funktionalitet
– IM
– Presence
– Applikations delning
– Telefoni
• PC till PC
• PC till telefon
– Video
– File transfer
LCS 2005 Standard Edition
• Kan anv. som single box lösning
• Stöd upp till 15000 användare
• Lagrar anv. data i MSDE
LCS 2005 Enterprise Edition
• Front-End/Back-End lösning
• Resp. FE hanterar ca 20000
anslutningar
• Upp till 125.000 anv. per
Enterprise Pool
• SQL för lagring av anv. Data
• Redundans genom
lastbalansering av Front-End
samt klustring av SQL
Lastbalancering
Var lagras informationen?
• 3 databaser
– RTC – ex. Buddylist, state
– RTCconfig – LCS konfiguration
– RTCArchive – Ev. arkivering
• AD
– Användar info – SIP uri, Homeserver/Pool etc.
• Address Book Service
– Fil dist. via file share el. webserver
Hur går trafiken?
Chat
Chat
LCS2005
Video
Audio
File transfer
Remote Office
Server-roller
Office
Communicator
LCS Address Book Server
LCS Proxy
LCS2005 SE
LCS Access Proxy
Logging/Archiving
Server
LCS Director
Office Communicator WEB
LCS EE
LCS EE LCS EE
SQL Server
Måste man ha så många
maskiner?!?
Enkel implementation
Office
Communicator
LCS Access Proxy
LCS2005 SE
LCS Address Book Server
Remote Access
TLS
MTLS
LCS
2005
LCS 2005
Access Proxy
Port 443 alt. 5061
Federation
LCS
2005
LCS 2005
Access Proxy
LCS 2005
Access Proxy
LCS
2005
Public Instant Messaging Connectivity
LCS 2005
Access Proxy
•Månadsavgift till IM
nätverken för att få ansluta
•PIC styrs per användare
•Kräver ett certifikat från en
känd certifikatutfärdare på
Access Proxy
•Endast IM trafik
https://main.livemeeting.com/LCSVL/ för att ansöka
Arkivering
• IM trafik kan arkiveras/loggas i en SQL
databas (ej fil transfer, röst, video)
• Per pool/server el per användare
3:e parts lösningar från ex. Symantec/KVS, IM Logic
Telefoni-integration
• VoIP Endpoint
– PC till telefon
– Telefon till PC
– (PC till PC)
• Call Control
– Kontrollera en PSTN linje
Telefoni-integration
SIP
MTLS
PSTN
Static
route
PBX
SIP/PSTN
gateway
SIP Proxy
Office Live Communicator Server 2007
Office Communicator 2007
Office Roundtable
Framtiden…
Office Live Communication Server 2007
• Intern Audio, Video, Web konferens
• Group IM med Exchange DL
• Inbyggd adressbok tjänst
Office Communicator 2007
• Komplett VoIP ”Softphone”
• Integration med Exchange UM
Office Roundtable
• Inteligent webcam som
tittar på den som pratar
Sommarkollo!
Martin Lidholm
MCT - MCP+I – MCSE:Messaging
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards