Akutläkemedel i SÄBO * rek

advertisement
Akutläkemedel i SÄBO – rek-lista
den 21 maj 2013
Nedanstående preparat bör vara tillgängliga för akut behandling på boendet, dock måste inte alla
preparat finnas på varje boende, utan något boende kan fungera som huvudlager. Respektive kommun i
samråd med den Hälsocentral som bär kostnadsansvaret för dessa akutförråd beslutar om detta utifrån
lokala förutsättningar. Listan är fastställd vid läkemedelskommittémötet den 21 maj 2013.
Hjärta/andning
Furosemid
Tabl
Inj
Furix Nycomed AB
Furix Nycomed AB
40 mg
10 mg/ml
Nitroglycerin
Sublingual spray
Nitrolingual
0,4/dos
Metoprolol
Tabl
Metoprolol Orion
25 mg
Kolinteofyllinat
Rektallösning
Teovent
250 mg
Terbutalin
Inj
Oral lösning
Bricanyl
Bricanyl
0.5 mg/ml
0.3 mg/ml
Smärta
Paracetamol
Tabl
Supp
Pamol Nycomed AB
Panodil
500 mg
1g
Morfin
Tabl
Inj
Morfin Meda
Morfin Meda
10 mg
10 mg/ml
Diklofenak
Supp
Diklofenak
50 mg
Mage
Omeprazol
Enterokapsel
Omeprazol Arrow
20 mg
Natriumpikosulfat
Drp
Laxoberal
7.5 mg/ml
Loperamid
Tabl
Dimor
2 mg
Metoklopramid
Supp
Primperan
20 mg
Dokusatnatrium, Sorbitol
Rektallösning
Klyx
1mg/ml+250mg/ml
Elektrolyter, makrogol (osmotiskt
verkande)
Pulver till oral lösning
Laxido Apelsin Nordic
Drugs AB
13.8 g
Norrbottens läkemedelskommitté
Akutläkemedel i SÄBO – rek-lista
den 21 maj 2013
Infektion
Fenoximetylpenicillin
Tabl
Kåvepenin
1g
Amoxicillin
Tabl
Amoxicillin
750 mg
Doxycyklin
Tabl
Doxyferm Nordic Drugs
AB
100 mg
Flukloxacillin
Tabl
Heracillin Meda AB
750 mg
Trimetroprim
Tabl
Trimetroprim
160 mg
Pivmecillinam
Tabl
Selexid
200 mg
Ciprofloxacin
Tabl
Ciprofloxacin
250 mg
Nitrofurantoin
Tabl
Furadantin
50 mg
Kloramfenikol
Ögonsalva
Chloromycetin
1%
Nystatin
Oral suspension
Mycostatin
100.000 iu/ml
Mikonazol
Kräm
Mikonazol
2%
Mikonazol-hydrokortison
Kräm
Cortimyk
-
Psykofarmaka
Oxazepam
Tabl
Oxascand
5 mg
Klometiazol
Kaps
Oral lösning
Heminevrin
Heminevrin
300 mg
50 mg/ml
Diazepam
Supp
Inj
Stesolid
Stesolid Novum
5 mg
5mg/ml
Haloperidol
Tabl
Drp
Inj
Haldol
Haldol
Haldol
1 mg
2 mg/ml
5 mg/ml
Zopiklon
Tabl
Zopiklon
5 mg
Midazolam
Inj
Midazolam Accord
1 mg/ml
Norrbottens läkemedelskommitté
Akutläkemedel i SÄBO – rek-lista
Norrbottens läkemedelskommitté
den 21 maj 2013
Akutläkemedel i SÄBO – rek-lista
den 21 maj 2013
Övrigt
Glukagon
Inj
Glucagon
1 mg
Tranexamsyra
Tabl
Cyklokapron
500 mg
Hydrokortison
Salva
Hydrokortison
1%
Epinefrin
Inj
Adrenalin Merck NM
1 mg/ml
Klemastin
Tabl
Tavegyl
1 mg
Betametason
Tabl
Inj
Betapred
Betapred
0,5 mg
4 mg/ml
Glykopyrron
Inj
Robinul
0,2 mg/ml
Morfin-skopolamin
Inj
Morfin-skopolamin
10+0,4 mg/ml
Nytt
Där fabrikant är namngiven innebär det att läkemedlet är upphandlat och att det är det fabrikatet som
ska beställas om inte särskilda medicinska skäl finns för att välja ett läkemedel från en annan tillverkare.
I annat fall är läkemedlet ett exempel – se vilket preparat som är billigast vid beställning.
Hjärta/andning: Inga nitrotabletter går att få tag på för närvarande. Stryks tillsvidare från listan.
Smärta:
-Dexofen avförs då det inte finns längre.
-Tiparol droppar avförs då det inte finns längre.
Mage:
-Omeprazol Arrow upphandlat och kapseln kan tömmas vid sväljsvårigheter (dock ej tuggas eller
krossas – se administeringsanvisning i FASS)
-Laxido Apelsin är upphandlat istället för Movicol. Utbytbart enligt Läkemedelsverkets lista.
Norrbottens läkemedelskommitté
Download