Groblad – Plantago major

Groblad – Plantago major
Familjen Grobladsväxter
Groblad är en mycket vanlig växt, som lätt känns igen på sina runda, skaftade blad med sega nerver och
sitt långsmala, gröna ax. Att grobladet ofta ses växa på grus- och traktorvägar och betade marker är inte
någon slump. Till att börja med är växten tåligare än de flesta andra växter mot tramp, fordonstrafik och
annan form av slitage, vilket gör att den inte har så många andra växter att konkurrera med på de utsatta
platser där den växer. Dessutom blir fröna slemmiga då de utsätts för fukt och de fastnar då lätt på hovar,
klövar, tassar och skor och för att därefter följa sin bärare till främmande marker.
Grobladet kallas på många håll för den vite mannens fotspår. Namnet syftar på att växten spreds med
kolonisatörerna på de besökta kontinenterna. Att grobladet har en läkande förmåga har länge varit känt
och är inte alls någon skröna, då växten faktiskt visat sig innehålla ämnen som främjar sårläkning och
nedbrytning av död vävnad. Groblad var känd som läkeväxt redan på medeltiden.
Lästips
Här hittar du groblad
Den nya nordiska floran - s. 566
Hallands flora - s. 559
Smålands flora - s. 573-574
Flora Femsionensis - s. 37
Örtmedicin och växtmagi - s. 132
Människan och floran - s. 438
Vilda växter som mat och medicin - s. 178-179
Nyttans växter - s. 176-177
Groblad finns på de flesta gårdsplaner, stigar
och grusvägar i Femsjötrakten. Leta på
skolgården 6309984 N 1349010 Ö