Litteraturlista 2012-09-12

advertisement
Litteraturlista 2012
Biologi 1
Iris – Biologi 1, Anders
Henriksson, Gleerups
Biologi 2
Information vid kursstart
Religion 1
Religion 1 av Birgitta Thulin och
Sten Elm
Religion 2
Information vid kursstart
Matematik 1a
Matematik 1a Vux
ISBN: 52317365
Matematik 1b/c
Matematik Origo 1b/1c vux
Matematik 2a
Information vid kursstart
Matematik 2b/2c
Matematik Origo vux 2b/2c
Matematik 3b/c
Matematik Origo 3c
ISBN:
52317310
ISBN:
52317358 (utkommer i nov. 12)
ISBN:
978-91-523-1905-5
ISBN: 978-91-523-1722-8
Matematik 4
Information vid kursstart
Matematik 5
(2 böcker)
Matematik 4000 Kurs E Blå
Natur och kultur
ISBN:
978-91-27-41689-5
ISBN
978-91-27-51038-8
ISBN:
978-91-27-42165-3
ISBN:
978-91-27-42320-6
Naturkunskap 1a2
Matematik 3000 Diskret
Matematik (Natur och kultur)
Insikt Naturkunskap 1a1, Natur &
Kultur
Insikt Naturkunskap 1b, Natur &
Kultur
Information ges vid kursstart
Naturkunskap 2
Information vid kursstart
Engelska 5
Viewpoints 1 Linda Gustafsson,
Uno Wivast, Gleerups Utbildning
AB
Viewpoints 2, Gustafsson, Wivast
(2012) Gleerups
Handbok i Svenska språket
Liber
Information ges vid kursstart
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1b
Engelska 6
Svenska 1 och 2
Svenska 3
ISBN:
978-91-40-67599-6
ISBN:
978-91-7306-918-2
ISBN:
978-91-40-67160-8
ISBN:
978-91-40-67525-5
ISBN:
978-91-21-19708-0
Historia 1a1, 1a2, 1b
Alla tiders historia 1B
Historia 2a, 2b och 3
Alla tiders historia 2-3
Samhällskunskap 1a1
Z-rapport Bengt-Arne Bengtsson
Samhällskunskap 1b
Z-konkret Bengt-Arne Bengtsson
Samhällskunskap 2
Zigma 1, 2, 3 Bengt-Arne
Bengtsson
Fysik
Fysik Impuls 1 (Gleerups)
Svenska som andra
språk 1
Svenska som andra
språk 2
Filosofi 1
Praktisk handbok i svenska
Ulf Jansson Martin Levander
Information vid kursstart
Information vid kursstart
ISBN:
40-67517-0
ISBN:
40-67437-1
ISBN:
978-91-47-10378-2
ISBN:
978-91-47-10349-2
ISBN:
978-91-47-10382-9
ISBN:
978-91-40-674159
ISBN:
91-21-18422-4
Download