LPP medeltiden VT 2015

advertisement
Planering i Historia-Medeltiden åk 5, vecka 49-7,
Syfte:
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven
visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom
levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av
utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda
hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader
i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Centralt innehåll:
• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, medeltidens
handelssystem.
• De nordiska staternas bildande.
• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna
samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Medeltiden, vad hände då och hur lever den kvar här hos oss.
Planering i Historia - medeltiden åk 5 vecka 49-7
Innehåll och undervisning
(vad/hur?)
 Läsa faktatexter om
medeltiden i Sverige
 Se serien Achmed från UR
 Arbeta i ett medeltidhäfte
 Genomgångar och
diskussioner
 Skriva faktatexter/ eller
”roman” tillsammans med en
kompis. Där ni besvarar
Målet med arbetsområdet
mm
 Göra en egen tidslinje på
tex. popplet
Viktiga ord














Kristendomen.
Heliga Birgitta
Fogde
Skatter
Träl
Stormän
Socken
Latin
Tionde
Skärselden
Helgon
Koster/munkar/nunnor
Spetälska
Digerdöden
Det här ska du kunna
(mål/bedömning)
 Ni ska kunna beskriva
bildandet av Sverige.
 Ni ska kunna skillnaden
mellan vikingatid och
medeltid
 och ta reda på på vem eller
vilka som bestämde
 Ni ska kunna beskriva vad
som lever kvar här hos oss
från medeltiden.
 Förklara varför man började
bygga städer.
 Förklara vad vi har lärt oss
om sjukdomar som de inte
 Hansan.
Så här visar du att det kan det här
 Genom att vara aktiv och svara på/ställa
frågor..
 Under Medeltids arbete har du möjlighet att
visa vad du lärt dig dels genom din insats i
gruppuppgiften/ faktatext/romanprojekt,
samt att vara aktiv vid diskussioner i
klassrummet.
 Vi kommer att granska din ”medeltida
tidslinje”.
visste på medeltiden.
 Vilka konsekvenser det blev
för Europa av Sverige blev
kristet.
 Nämna några regenter under
medeltiden( Birger Jarl,
Magnud Ladulås, Margareta,
Erik av Pommern.
Förmågor
Kommunikation, ansvar, samarbete, ev kreativitet
 Göra sitt arbete på utsatt tid.
 Använda varje lektionstillfälle på bästa sätt.
 Kompromissa och dela upp arbetsområden med
din ”gruppkompis”.
 Ni har möjlighet att redovisa ert jobb igenom
en roman, där huvud personerna beskriver
upplever/ beskriver målet med området.
Download