Fadderverksamhet för nyanlända
Vill du bli fadder för nyanlända personer eller familjer som har kommit till Sverige?
För att göra det lättare för nyanlända att bekanta sig med svensk kultur och svensk vardag
och lättare integrera sig i Borgholms kommun har en fadderverksamhet startats.
Du som vill bli fadder erbjuds möjlighet till socialt samhällsengagemang, erfarenhetsutbyte
med andra kulturer och nätverk med andra faddrar. Kommunen samlar aktiva faddrar några
gånger per år för att utbyta erfarenheter och utvärdera. Givetvis finns vi tillgängliga mellan
möten för frågor som uppkommer.
Vem kan bli fadder?
Familjer med eller utan barn, ensamboende, vuxna eller ett kompisgäng som vill ta med en
nyanländ person eller familj i sin vardag.
Ni träffas på fritiden och lär känna varandra. Som fadder bestämmer du hur mycket tid du
kan eller vill avsätta för fadderuppdraget. Vad ni gör tillsammans baserar sig på era
gemensamma intressen.
Hur blir jag fadder/fadderfamilj?
Du kontaktar Borgholms kommun som vid valet av person/familj utgår från bland annat
gemensamma intressen. Kommunen hjälper till att ordna första träffen. På träffen får ni
tillfälle att byta kontaktuppgifter och eventuellt komma överens om nästa träff och planera
fritt vad ni vill göra tillsammans.
Vad förväntas av mig?
Vi tror att du är intresserad av olika kulturer och har förståelse för att alla är olika fast vi
ändå är lika. I utbyte kommer du att få möjlighet att lära känna en person från en annan
kultur.
Uppdraget som fadderfamilj förekommer i olika miljöer och sammanhang. Familjerna kan
gemensamt besöka teater, bio, bibliotek, fika tillsammans i ett café eller hemma, besöka
arbetsplats eller följa med till en fotbollsträning. Alla sådana aktiviteter hjälper till med
språkutvecklingen, vilket är ett viktigt redskap i alla sammanhang och många gångar själva
nyckeln till att kunna bli delaktig i samhället.
Fadderskapet är inte bindande utan fortsätter så länge du och din fadderfamilj vill fortsätta
träffas. Kanske hittar du vänner för livet.
Vi önskar dig många givande stunder med våra nyanlända!
Är du intresserad eller vill veta mer?
Kontakta:
Elin Bernersson, Integrationshandläggare
Telefon: 0485-886 03
E-post: [email protected]
Adress: Västra Kyrkogatan 17 A, 387 32 Borgholm