Beredskapslager, Pandemiläkemedel

advertisement
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
Version: 3
Ansvarig:
Inger Andersson von Rosen, Smittskyddsläkare
2 (5)
Rutin
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
15834-3
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
ÄNDRINGSFÖRTECKNING
Version
Datum
Ändring
1.
2017-03-10
Nyutgåva
2.
2013-09-25
Revision
3.
2013-11-06
Revision
4.
2015-06-15
Revision
GODKÄNT AV
Maria Omberg
Beslutat av
Datum
2010-07-01
GILTIGT FR O M
2015-09-01
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
3 (5)
Rutin
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
15834-3
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
Inledning
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
4
4
2.1 Rotationslager av beredskapsläkemedel på
avdelning 30
4
2.2
Uttag
5
2.3
Lager beredskapsläkemedel på barnkliniken
5
3
Information till Smittskyddet
5
GODKÄNT AV
Maria Omberg
GILTIGT FR O M
2015-09-01
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
4 (5)
Rutin
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
15834-3
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
1 Inledning
Landstingsdirektören beslutade 2010-07-01 (LS/1032:2/2010) om inrättande av ett
beredskapslagret av antibiotika och antiviraler att användas vid utbrott av
influensa. Lagret är ett så kallat rotationslager så att produkterna används innan
utgångsdatum. Från lagret kan alla verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen
rekvirera läkemedel vid behov.
2 Beredskapslager, Pandemiläkemedel
Fortsatt behov föreligger av ett mindre lager av antiviraler och antibiotika i syfte att
ha kapacitet vid mindre utbrott. Beredskapslagret för vuxna är placerat på
infektionskliniken avdelning 30.
Barnkliniken administrerar och bekostar förråd av antiviraler avsedda till barn och
ungdom under 18 år.
2.1 Rotationslager av beredskapsläkemedel på
avdelning 30
Antibiotika
intravenös behandling
behandl. av
Motsv. 3 d
Bensyl pc
16 förpackningar á 10 x 1.2 g
18 patienter
Claforan
14 förpackningar á 5 x 1 g
8 patienter
Dalacin
5 förpackningar á 10 x 600 mg
5 patienter
Per oral behandling
behandl. av
Motsv. 7 d
tabl. Kåvepenin
400 tabl. á 1 g
19 patienter
tabl. Amimox
100 tabl. á 0,5 g
5 patienter
tabl. Dalacin
100 tabl. á 300 mg
5 patienter
Antiviraler
40 förpackningar Tamiflu á 75 mg (vuxendosering)
2 förpackningar Relenza 5 mg
GODKÄNT AV
Maria Omberg
GILTIGT FR O M
2015-09-01
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
5 (5)
Rutin
Beredskapslager, Pandemiläkemedel
15834-3
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
2.2 Uttag
Mindre uttag hanteras av Infektion. Infektion lämnar ut till avdelning/enhet.
Avdelning/enhet beställer hem och återlämnar till infektion.
Stort uttag (exempelvis ett äldreboende). Infektion lämnar ut och debiterar
uttagande avdelning/enhet. Infektion kompletterar lagret.
2.3 Lager beredskapsläkemedel på barnkliniken
7 förpackningar Tamiflu à 45 mg
5 förpackningar Tamiflu à 30 mg
3 Information till Smittskyddet
Vid uttag till två eller fler patienter informerar Infektion respektive Barnkliniken
Smittskyddet för kännedom.
Detta dokument är framtaget i samverkan
Infektionskliniken, Åsa Petterson, Sig-Britt Folkesson
Barnkliniken, Urban Tirén, Ingrid Stafrén
Smittskyddet, Inger Andersson von Rosen, Maria Omberg, Ingrid Svensson
GODKÄNT AV
Maria Omberg
GILTIGT FR O M
2015-09-01
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download