Från Sverige till himlen - Judendom

advertisement
Från Sverige till himlen - Judendom
Judendom. Varför får judar inte äta cheeseburgare? Och hur kommer
det sig att besökarna i synagogan i Stockholm bär allt från kaninöron
till rosa cowboyhatt och tigerdräkt? Det är några av de frågor som
Anna Lindman Barsk försöker få svar på när hon möter rabbinen Isak
och hans familj som tar med Anna på ”Purim” - en av judendomens
festligaste högtider.
Judendom kallas judarnas religion. Det är en trosuppfattning vars
historia finns nedskriven i Gamla testamentet (Tanach) och som utreds
och förklaras ytterligare i Talmud och andra texter. Judendomen har
en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än
idag. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra
religioner, som till exempel kristendomen och islam.
I judendomen finns olika riktningar: Ortodoxa grenar, där en man inte
får röra en kvinna han inte är gift med och där gifta kvinnor täcker
håret. Och liberala grenar, där kvinnliga rabbiner och homokärlek
accepteras. I många synagogor ber kvinnor och män åtskilt. Kvinnorna
får sitta bakom ett skynke. År 2007 uppskattades antalet bekännande
judar vara cirka 14,5 miljoner, varav 41 procent bosatta i Israel.
Speltid: 28 min.
Från: 13 år
Ämne: Religion
Originaltitel:
Från Sverige till himlen
Programledare:
Anna Lindman Barsk
Produktion:
©
Sveriges Television, 2012
Svensk version:
©
Filmo, 2012
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Nyckelord
Kosher
Rabbin
Rabbanit
Omskärelse
Kippa
Kosherslakt
Bönesjal
Bönekapsel
Förintelsen
Tro
Religion
Andlighet
Bön
Filmnr: 7226
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Från Sverige till himlen - Judendom
Aktiviteter före visning
Det här programmet handlar om judendom. Vad vet ni
om denna tro idag? Diskutera i klassen!
I programmet tar man upp att många längtar och söker
efter en andlig aspekt av tillvaron. Fundera tyst en
stund. Stämmer det in på dig? Om det är så för dig:
Skriv ned tre olika nyckelord för vad just du längtar
efter.
Googla på ”Förintelsen” och ”judar”. Försök skaffa en
överblick av vad Förintelsen var och vad den innebär
för dagens judar.
Frågor efter visning
1. Vad betyder kosher? Vilka praktiska konsekvenser kan det få för en praktiserande jude?
2. Vad är en kippa?
3. Vad är det för speciellt med festen som firas i
filmen?
4. Varför har rabbinens sjal 613 olika knutar?
5. Varför omskärs judiska pojkar?
Aktiviteter efter visning
Purim, Pesah och Chanukka är några exempel på
judiska högtider. I filmen motiverar man hur judiska
fester med ”They tried to kill us. We survived. Let’s
eat.” Hur tror du att de menar när de säger så?
Välj ut en av de judiska högtiderna och ta reda på mer
om hur den firas och varför.
Internetkällor
http://www.judiskaforsamlingen.se/sv/Judendomen/
tabid/148/Default.aspx - Judiska församlingen
http://www.religion.gotland.se/judendom.htm - mer
om judendomen
http://vetgirig.expressen.se/quiz-200/Judendom/ testa dina kunskaper
http://www.jfm.se/den-judiska-livscykeln.html - om
judiska traditioner
http://skolarbete.nu/skolarbeten/judendomen-ochkristendomen/ - skolarbete om judendomen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion - om religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion –
om världsreligioner
http://www.religion.nu/ - en pedagogisk guide till olika
religioner
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion - SOrummet om religionskunskap
http://www.fri-sverige.se/index.shtml - sajt som
berättar om olika sekter och avhoppare
http://www.svt.se/2.150472/fran_sverige_till_himlen SVT:s hemsida om serien
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setla
nguage=Swedish / - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se
Inom judendomen finns det vissa regler som är
omtvistade, som t.ex. omskärelse och kosherslakt.
Diskutera hur det kan vara att tro på en sak själv, som
andra av olika orsaker är emot - och kanske t.o.m.
lagstiftar så att det blir förbjudet att göra det. Hur ska
man förhålla sig till det? Dela upp er i två grupper där
den ena gruppen argumenterar för och den andra
emot.
Inom alla religioner är det i princip så att det alltid är
män genom historien som haft tolkningsföreträde när
det gäller heliga skrifter. Varför tror ni att det är så?
Vilka konsekvenser har det fått?
Den här programserien (om ni sett flera av dem)
presenterar en del mer eller mindre extrema
inriktningar av olika religioner. Vilka övergripande
likheter och skillnader kan du lägga märke till? Ge
gärna några exempel!
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download