ANK Anolyt - Naturens egen biocid

advertisement
Johan Eriksson, Mycklinge gård, och Henning Pedersen, Envirolyte. Foto: Åsa Slobodnik
Piggare grisar med naturligt biocid
”Ett koncentrerat immunförsvar på flaska”, så beskrivs det ph-neutrala desinfektionsmedlet
Envirolyte som med salt, vatten och el tillverkas direkt på gården. Resultatet hos
grisproducenter som använder sig av systemet är genomgående; friskare grisar, jämnare
kullar, bättre foderomvandling, arbetstidsbesparing och färre kemikalier på gården.
Mycklinge gård utanför Västerås är en av 1 500 anläggningar i Europa som använder sig av det
patenterade systemet Envirolyte. Tekniken bygger på en blandning av salt och vatten som med hjälp
av en reaktor omvandlas till Hypoklorsyra (ANK Anolyt), en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla
varmblodiga varelser.
– Det som gör Envirolyte-metoden speciell är att koncentratet inte faller samman på 2-3 timmar utan
behåller sin laddning upp till 6 månader, förklarar Henning Pedersen som är agent för produkten i
Sverige och Finland.
I juni installerades Envirolyte-systemet på Mycklinge och resultatet har inte låtit vänta på sig.
– Genom att dosera 0.2 – 1 % anolyt i vattenledningarna får man bukt med den biofilm som alltid
bildas i ledningar, foder- och vattenkoppar, och därmed sänks det totala infektionstrycket på gården,
förklarar Henning Pedersen.
– Grisarna är piggare, mer alerta och har större aptit. De växer också snabbare vilket gör att vi kan gå
över till vuxenfoder tidigare och bli mer kostnadseffektiva, berättar Johan Eriksson på Mycklinge gård.
En annan viktig kostnadsbesparing är att Mycklinge har ersatt all användning av sårspray, myrsyra
och desinfektionsmedel med det egenproducerade Anolyt-vattnet.
Något man nu slipper. Känns skönt att varken behöva använda, hantera eller köpa in kemikalier,
konstaterar Johan Eriksson nöjt
En blandning av vatten och saltpellets körs igenom
utrustningen och ut kommer anolyt-vatten
Anolyt-vattnet tillförs i varje tvättcykel och läggs in som en
4 % komponent i blötfodersatsen.
Det ger ett helt rent foderkar och fodersystem, som inte
kräver upprepad rengöring,
I gårdens vattendistribution tillförs cirka 1% anolyt-vatten
Inför avvänjning och en tid efter får smågrisarna
anolyt-vatten.
– De är väldigt förtjusta i smaken och ligger det
foder kvar i rännan är det bara att fylla på med
anolyt-vatten så äter de genast upp, konstaterar
Jessica Nilsson.
Även matvägrande suggor ges anolyt-vatten
Fakta:
ANK Anolyt - Naturens egen biocid
Med Envirolyte-metoden tillverkas hypoklorsyra, (ANK Anolyt) som finns naturligt i
immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor.
Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret
som då friger hypoklorsyra ,(ANK Anolyt), och dödar alla bakterier, sporer, virus,
mögel och svamp
Det sker helt naturligt och det finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.
Download