Om hörselnedsättning

advertisement
Hörselnedsättning
En hörselnedsättning kan vara allt från en lätt till en grav hörselnedsättning. Den ena
hörselnedsättningen är alltså inte den andra lik. Det går därför inte att generalisera en
hörselnedsättning och säga att alla personer med en hörselnedsättning fungerar på samma sätt eller
hör på samma sätt.
En hörselnedsättning är en dold funktionsnedsättning. Hörapparater är ett hjälpmedel som många
använder men i och med den variation av hörselnedsättningen som finns är det många som inte blir hjälpta
av att använda någon form av hörapparat. Användning av hörapparat betyder inte att personen blir fullt
hörande. En hörapparat tar in alla ljud och en person som använder en eller två hörapparater har till
skillnad från en hörande person att urskilja ljud eller höra varifrån ljudet kommer.
För en person med en hörselnedsättning kan kommunikationen med andra vara svårt och därför även svårt
att aktivt delta i samtal, speciellt i bullriga miljöer både med tanke på alla ljud men även på ljuset. En del
personer med en hörselnedsättning kan ha svårt att uppfatta tal och därmed påverkas även den egna
utvecklingen av talspråket i vissa fall.
I vissa situationer kan en person med en hörselnedsättning känna sig extra trött och spänd. Detta på grund
av att många med en hörselnedsättning måste anstränga sig extra i kommunikation med andra för att höra
vad som sägs och detta kräver då mycket energi.
För många personer med en hörselnedsättning så vill man inte vara annorlunda och man vill undvika att få
uppmärksamhet för att man exempelvis använder hörapparater. I samband med att dessa personer försöker
dölja sin hörselnedsättning skapar de olika strategier för att dölja hörselnedsättningen de har. Döljer gör de
exempelvis genom att de nickar och låtsas att de förstått, inte frågar om trots att de inte hört, undviker
ögonkontakt och låtsas inte vara intresserad, chansar på rätt svar, en del pratar mycket själv och avbryter
samtal för att inte behöva lyssna på andra medan en del gör tvärtom och är helt tysta för att inte riskera att
svara fel, att svara ”jag vet inte” och att rycka på axlarna är också vanligt.
Många personer med en hörselnedsättning tar avläsning av läpparna som ett extra stöd när de lyssnar på
någon som pratar och därför är det viktigt att inte skymma läpparna när du pratar med en person med en
hörselnedsättning. Det gäller då att vara vänd mot personen du pratar med. Prata normalt, det kan bli
svårare att avläsa och höra om du överdriver munrörelserna alldeles för mycket.
Ljudmiljön är en stor avgörande faktor i hur bra en person med en hörselnedsättning klarar att höra vad
som sägs. Det blir så klart svårare att hänga med i en diskussion eller på ett möte om det pågår många
diskussioner i samma lokal eller om det finns andra störande ljud i omgivningen. Personer som pratar i
munnen på varandra påverkar hur också hur bra personen med en hörselnedsättning uppfattar det som
sägs. Välj därför en lugnare ljudmiljö. Ljusförhållandet kan också påverka hur bra en person med en
hörselnedsättning hör. Är det mörkt kan det bli svårt med läppavläsningen. Skiner solen in genom fönstret
bakom den person som pratar kan personen med en hörselnedsättning bli bländad och därmed har svårare
att se den som pratar.
Men som sagt, allt är individuellt och bästa sättet att få veta vad som fungerar bäst för den person du ska
prata med är att vara öppen, visa intresse och fråga personen hur han eller hon vill ha det.
Text skriven av Sara Selling, 2016, ([email protected])
Download