H25 Grå starr patientinformation om operation

advertisement
H25 Grå starr
patientinformation om
operation
Gråstarr
Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Synen blir gradvis sämre.
Inför operationen
Inför operationen tar du pupillvidgande ögondroppar enligt anvisning. Om
du har en pågående infektion – tag kontakt med den klinik där du skall
opereras..
Val av linsstyrka
Vanligen väljer man styrkan på den nya linsen så att du ser bra på långt håll.
Läsglasögon kan därför behövas efteråt. Efter operation för närsynthet är det
i dagsläget svårt att uppskatta slutgiltigt behov av glasögon.
Operationen
Ingreppet tar 15-30 min och sker i lokalbedövning med hjälp av ultraljud. Du
kan åka hem direkt efter operationen. Hela besöket tar 1-4 timmar om inga
komplikationer tillstöter.
Efter operationen
Lätt värk första dygnet är normalt och kan avhjälpas med receptfri
värktablett från apoteket. Det är normalt att synen är något suddig efter
operationen. Färgfenomen är vanligt. Synskärpan förbättras gradvis men blir
vanligen inte helt skarp innan glasögonutprovning. Ögat kan skava några
månader efter operationen vilket kan lindras med tårersättningsdroppar som
kan köpas receptfritt via Apotek eller optiker.
Mediciner
I samband med operationen skickas elektroniskt recept på
ögondroppar. Hämta dessa på valfritt apotek och börja droppa enligt
ordination redan samma dag. Andra ögondroppar ex trycksänkande för
glaukom (grönstarr) fortsätter du med utan ändring.
Förhållningsregler
Du kan leva som vanligt men undvik tunga lyft, vistelse i smutsiga miljöer,
bastu-/bassängbad eller ögonmake-up första veckan.
Glasögon
Tidigast efter sex veckor kan nya glasögon utprovas. Ögonen tar inte skada
av att du använder dina gamla glasögon.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Katarakt och övriga sjukdomar i
ögats främre segment
Per Pohjanen, Gun-Mari
Bergman, Eva Hessmo
Per Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Patientinformation
VARD-5-2942
2017-02-15
8.0
Andra ögat
Även om man har början till gråstarr i det andra ögat ska man prova ut
glasögon via optiker. Om du är besvärsfri efter glasögonutprovning köper du
nya glasögon. Annars skickar optikern en remiss till ögonmottagningen.
Kvalitetsregister
Alla gråstarrsoperationer registreras i Nationella kataraktregistret med syfte
att på nationell nivå tillsammans utveckla vården. Uppgifterna handhas som
sekretesskyddade journaluppgifter.
Om synen försämras eller värk uppstår skall du kontakta ögonkliniken.
GLÖM INTE ATT BERÄTTA ATT DU OPERERAT DITT ÖGA FÖR
GRÅ STARR.
GÄLLIVARE
Rådgivning
Mån-tors 7.00-15.00
Fred 7.00-11.00
0970-193 56
Kvällstid och helger
1177 Sjukvårdsrådgivningen
PITEÅ
Rådgivning
Mån-tors 8.00 -11.00,
13.30-14.30
Fred 8.30-11.00
0911-752 80
Kvällstid och helger
1177 Sjukvårdsrådgivningen
SUNDERBYN
Rådgivning
Mån-tors 7.45-15.00
Fred 7.45-14.00
0920-28 39 92
Kvällstid och helger
1177 Sjukvårdsrådgivningen
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Katarakt och övriga sjukdomar i
ögats främre segment
Per Pohjanen, Gun-Mari
Bergman, Eva Hessmo
Per Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Patientinformation
VARD-5-2942
2017-02-15
8.0
Download