Patientinformation Gråstarrsoperation

advertisement
SUNDERBY SUKHUS
Ögonmottagningen
Information om gråstarrsoperation
Gråstarr
Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Vid gråstarr försämras synförmågan
gradvis allteftersom linsen blir mer ogenomskinlig.
Inför operationen
Inför operationen tar du pupillvidgande ögondroppar enligt bifogad
anvisning. Om du har en pågående infektion – tag kontakt med
ögonkliniken.
Operationen
Ingreppet tar c:a en halvtimme och sker i lokalbedövning. Man tar ut den
grumlade linsen med hjälp av ultraljud och ersätter den med en konstgjord
lins. Räkna med att allt tar c:a 2-3 timmar.
Efter operationen
Lätt värk första dygnet är normalt och kan avhjälpas med en tablett
Alvedon/Panodil. Det är normalt att synen är något suddig efter operationen
och att färger skiftar något. Synen förbättras allt eftersom men blir inte helt
bra förrän man provat ut glasögon. Ögat kan skava några månader efter
operationen. Det kan lindras med tårersättningsdroppar som kan köpas
receptfritt via Apoteket eller din optiker.
Mediciner
I samband med operationen skickas recept på ögondroppar till apoteket.
Hämta dessa på hemvägen och börja droppa enligt ordination redan samma
dag. Om du använder ögondroppar för glaukom (grönstarr) måste man
fortsätta med dessa.
Förhållningsregler
Du kan leva som vanligt men undvik tunga sysslor såsom storstädning,
snöskottning eller andra tunga lyft. Undvik också kraftig kroppsansträngning
och bassängbad samt ögonmakeup de första 2-3 veckorna.
Det går däremot bra att duscha, bada bastu, laga mat, se på TV, läsa och
vistas utomhus.
Glasögon
Tidigast efter sex veckor kan nya glasögon utprovas. Ögonen tar ej skada av
att du använder dina gamla glasögon fram till dess.
Om du genomgått hornhinnekirurgi ex för närsynthet är det i dagsläget
mycket svårt att garantera den slutgiltiga synskärpan. Kan alltså resultera i
behov av glasögon på nytt för optimal synskärpa.
Sunderby sjukhus, Ögonmott 971 80 LULEÅ telefon 0920 461977
V g vänd
Andra ögat
Även om man har början till gråstarr i det andra ögat ska man prova ut glasögon via optiker. Om du är besvärsfri efter glasögonutprovning köper du nya
glasögon. Annars skickar optikern en remiss till ögonmottagningen.
Kvalitetsregister
Alla gråstarrsoperationer registreras i Nationella kataraktregistret. Detta är
ett sätt att utveckla och förbättra vården samt att jämföra oss med övriga
sjukhus. Dessa uppgifter är sekretesskyddade och behandlas som
journaluppgifter.
OBS!
Om synen försämras eller värk uppstår skall du kontakta ögonkliniken
Rådgivning gråstarr 0920-46 19 77 mån-tors 7:45-14:30, fre 7:45-9.30
Övriga tider
0920-28 22 90
Download