Välkommen till Refarm 2030 – 200 000 nya gröna jobb Den 15

advertisement
Välkommen till Refarm 2030 – 200 000 nya gröna jobb
Den 15-16 september i Växjö!
Föreningen Refarm 2030 bildades i mars i år efter upptakten under MAT2015 i
Växjö. Föreningens vision är att det går att skapa 200 000 nya gröna jobb i svensk
livsmedelsproduktion! Hur detta kan gå till är temat för årets konferens under
MAT2016. Vi börjar torsdag morgon och slutar fredag lunch. Vi har samlat forskare,
strateger och eldsjälar, som har viktiga pusselbitar för den vision som vill visa
vägen till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.
Vi tror att aktörerna i föreningen kan bli den kritiska massa, som behövs för att
göra allvar av en livsmedelsstrategi. Där kan vi återskapa landskap som producerar
livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet
svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik och miljöhänsyn som mål. Vi pratar
inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar
hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra
tätorter och på landsbygden.
Foto: Per-Erik Sandebäck
Refarm Europe 2016 – 200 000 nya gröna jobb i Sverige
Moderatorer: Katarina Erlingson och Peter Eklund
09.00
Välkommen till Växjö
Per Schöldberg, kommunstyrelsen Växjö kommun
Välkommen till konferensen – vår vision Refarm 2030
Katarina Erlingson, ordförande Refarm 2030
Vi vill skapa sysselsättning – många gröna nya jobb
Representant från staten
09.50
Grönsaker och frukt … och en kopp kaffe
10.15
Mat, klimat och miljö – en titt i kristallkulan;
10.50
Bensträckare
11.00
Cirkulär produktion av fisk och grönsaker utifrån restflöden från tätorten.
Johanna Björklund, Örebro universitet
Niklas Wennberg, Refarm 2030 och Stadsjord
Stadbruksprojekt skapar arbetstillfällen
Lena Friblick, Stadsbruk Sverige
Marknadsdriven efterfrågan på fisk och grönsaker i ett lokalt perspektiv
Bengt Persson, Refarm 2030 och ledamot i styrelsen för SLU
11.45
Summering före lunch - moderatorerna
12.00
Lunch - fisk och grönsaker
13.00
Innovativ småskalig produktion i urbana miljöer
Marcus Söderlind, Söderlinds ekologiska grönsaker och LRFs förbundsstyrelse
UrbanFood – en agenda för urban matproduktion i stort och smått
Björn Frostell, professor KTH
13.40
20 minuter Reflektion/diskussion
14.00
Stadsodling - stad och land - hand i hand.
14.30
Kort reflektion. Förklaring kring resten av eftermiddagen
14.45
Alt 1 Stadsodlingsvandring – besök på 5 olika stadsodlingar i Växjö
Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Gösta Skoglund, projektledare Miljö Linné och Refarm 2030
Alt 2 Workshop – Bytesmarknad för stadsodlingsidéer
Peter Eklund, Refarm 2030
16.30
Eftermiddagskaffe i Ekobacken för båda grupperna
17.00
Summering av dag 1 – moderatorerna
20.00
Bankett på PM & Vänner
Fredag 16 sep
08.30
Tankar om gårdagen – vad tar du med dig?
08.50
Från ord till handling
09.00
Inspiration
Inledare: Niklas Wennberg, Refarm 2030 och Stadsjord
Bjuv är en ort i förändring efter nedläggningen av Findus – för kommuner
som till exempel drabbas av nedläggning eller som har stor arbetslöshet.
Bengt Fellbe, näringslivsamordnare Bjuv
09.25
Reflektion och diskussion 20 minuter
09.45
Frukt och kaffe
10.10
Från ord till handling
200 000 nya jobb i svensk livsmedelsproduktion – det är möjligt!
Håkan Sandin, Refarm 2030 och SLU/SSE-C
10.40
Reflektion/diskussion 20 minuter
11.00
Vad kan politiken göra på respektive nivå?
Panelsamtal: Moderatorerna är samtalsledare
Peter Eriksson, MP, EU-parlamentet
Kristina Yngwe, C, vice ordf miljö- och jordbruksutskottet
Ellinor Avsan, M, Huddinge kommun, ordf Sekom
Olof Björkmarker, S, Region Kronoberg, RUN-ordf
11.30
Deltagarna formulerar sin hemläxa och eget åtagande – inlämnas.
12.00
Avslutning med lunch
Kostnad:
3200 kronor exklusive moms. Kostnader för alla måltider och studiebesök
Inbjudan till återträff november.
ingår. Medlemmar har 20 procent rabatt på konferenspriset, Kommer ni
minst tre betalar tredje deltagaren bara halva priset.
Boende bokas gärna hos en av föreningens första medlemmar, PM &
Vänner – se http://www.pmrestauranger.se/en/hotel/facts-pm-hotel
Frågor:
Gösta Skoglund, [email protected] eller 070-517 54 53
Anmälan: Senast 30 augusti till [email protected] Begränsat antal platser.
PS För dig som kommer redan onsdag kväll ordnas litet ”come-together-party” DS
Download