Unite Axess produktblad

advertisement
Produktblad
Produkt
Unite Axess for Smart Devices
Tillgång till information när som helst,
var som helst
Snabbare beslut på språng
Hög säkerhet
Mobil visning av vågformer från
patientövervakningsutrustning
UNITE AXESS FOR SMART DEVICES – ALLA
KOMMUNIKATIONSBEHOV I EN ENHET
Unite Axess för Smarta Devices är en kommunikationsapplikation som gör det möjligt för
personalen att ta emot larm och hantera
meddelanden via iOS- och Android-baserade
smartphones och surfplattor. Via en enkel
applikation kan personalen nu ta emot tvåvägs
interaktiva meddelanden för kritiska och ickekritiska händelser, vilket ökar säkerheten och ger
en bättre patientvård.
Med stöd av Unite Connectivity Manager.
Smart Devices och surfplattor ger nya möjligheter
Idag blir det allt vanligare med Smarta Devices på arbetsplatserna. Vissa
arbetsgivare gör det möjligt för anställda att använda sina privata smartphones/surfplattor i deras dagliga arbete, andra arbetsplatser ger dessa
till sina anställda som arbetsverktyg. Det stora antalet vårdrelaterade
applikationer som finns idag, tillsammans med behovet av integrering i
hälso-och sjukvårdssystemet, gör att dessa enheter i vården blir allt fler.
Ascom Unite Axess för Smarta Devices är avsedd för personal som har
behov för att kunna arbeta integrerat via en smartphone eller en surfplatta.
Oavsett var personalen befinner sig, kan de komma i kontakt med
relevanta system, kollegor och information. Det gör det enkelt för den
anställde att bedöma om en situation kräver omedelbara åtgärder eller om
det är mindre akut, vilket även skapar en bättre service. Oavsett om det
handlar om ett rutinuppdrag eller en akutsituation så ger Unite Axess den
information som behövs för att fatta snabba beslut. Unite Axess för Smarta
Devices stöder också visning av vågformer från patientmonitorer när det
integreras med GE CARESCAPE™ och Ascom Mobile Monitoring Gateway.
Säker information - när som helst, var som helst
Unite Axess för Smart Devices gör det möjligt för personalen att alltid vara
ansluten till arbetsplatsen oavsett var de fysiskt befinner sig.
Patientinformationer och larm levereras till en smartphone eller surfplatta,
som använder robust standardbaserad säkerhet, kryptering och autentisering. Så även om en enhet försvinner så finns informationen lagrad på ett
säkert sätt. Programmet stöder dessutom redundans via SMS/SMTP till
samma enhet eller till en annan enhet om det inte skulle finnas något
datanät i närheten.
PRODUKTBLAD UNITE AXESS FÖR SMART DEVICES
Vågformer från patientmonitor
Enkel identifiering av prioritet
Säkra meddelanden till teamet
Nyckelfunktioner
Allmänt:
ƒƒ Meddelanden och larm presenteras i ett intuativt grafiskt
användargränssnitt
Meddelandehantering och larm:
ƒƒ Anpassa svarsalternativen för meddelanden
så att de passar ditt arbetssätt
ƒƒ Kryptering av meddelanden och användarautentisering
minimerar risken för att obehöriga kommer åt data.
ƒƒ Tydliga larmtoner, vilket gör det lätt att
skilja mellan larmprioriteringar.
ƒƒ Kategorisering av meddelanden gör att det går snabbare
att se olika typer av meddelande, t.ex. patientkallelser, LABsystem, patientmonitorer, tekniska plattformar mm.
ƒƒ Färgkodade meddelanden som synligt indikerar prioritet.
ƒƒ Visning av vågformer stöds vid integration med GE CARE
CAPE ™ Network och Ascom Mobile Monitoring Gateway.
ƒƒ Textmeddelanden och e-post kan användas när det inte finns någon
dataanslutning, vilket säkerställer att meddelandena alltid når
fram till rätt mottagare – även när det inte är optimal täckning.
ƒƒ Unite Axess för Smart Devices kan integreras med
befintliga Ascom VoWiFi eller IP-DECT-system för
att optimera personalens tillgänlighet.
ƒƒ Om ett larm inte bekräftas inom en förutbestämd tid,
skickas det automatiskt vidare till någon annan person.
ƒƒ Spårbarhet genom samlad logg över alla meddelanden och svar..
ƒƒ Utnyttja befintliga Ascom integrationer med system som
patientkallese, patientövervakning, LAB-system, BMS.
ƒƒ Chattfunktionen ger en säker kommunikation inom teamet.
Support för iOS Device Software:
OS version 7.x.
Support för Android Device Software:
OS version 4.1 eller senare.
Support för visning av vågformer:
GE CARESCAPE™ Gateway och Ascom Mobile Monitoring Gateway med
Presentation Server krävs.
Brandväggskrav:
Brandväggen måste konfigureras för att tillåta kommunikation med
Apple Push Notification Service (APNS) och Google Cloud Messaging
(GCM) för Android..
Serverkrav::
Microsoft Windows-miljö, inklusive Windows Server 2008 R2 eller
2012, Microsoft. NET Framework 4.5, Microsoft ASP. NET 4.5, Internet
Information Server (IIS) 7.5 och Microsoft SQL Server 2008, 2012
Distribuerad av:
Ascom Wireless Solutions
T 031 55 94 00 | F031 55 63 78
[email protected] | www.ascom.se
Producerad av:
Ascom Wireless Solutions
Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2, SE-417 49 Göteborg, Sweden
www.ascom.com/ws
Februari 2014 M0291001 Ver F © Ascom (Sweden) AB
Tekniska specifikationer
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards