Instuderings- och diskussionsfrågor

advertisement
Instuderings- och diskussionsfrågor 1
Medeltiden (s. 71)
1. Vad är bakgrunden till begreppet medeltiden? Resonera om begreppet är berättigat.
2. Hur brukar medeltiden periodindelas? Vad kännetecknar de olika perioderna?
Folkvandringarna (s. 72-83)
1. Vilka folk gav sig ut på vandring 350-550? Varifrån började respektive folkslag
vandra och vart begav de sig? Varför gav de sig iväg? Hur gick dessa folkvandringar
till?
2. Vilken insats gjorde den bysantinske kejsaren Justinianus inom lagstiftningen? Vilken
bestående betydelse fick detta?
3. Hur expanderade det arabiska väldet under 600- och början av 700-talet?
4. Vilken var bakgrunden till den arabiska expansionen?
5. Varför kunde araberna utvidga sitt område så snabbt?
6. Ge exempel på hur araberna bidrog till och spred kunskap inom vetenskap och
filosofi.
7. Hur beskrivs vikingarna av t.ex. kristna munkar och franker? Varför har olika grupper
olika syn på vikingarna?
8. Vilka områden koloniserade vikingarna i väst respektive öst? Hur kunde de agera så
fritt?
9. Hur kom vikingarna att spela en så viktig roll i handeln mellan araber och
västeuropéer?
10. Vilka var de troliga orsakerna till att vikingatågen upphörde och att vikingarna därmed
förlorade sin starka ställning?
1
Download