våra miljövänliga lösningar lönar sig!

advertisement
VÅRA MILJÖVÄNLIGA
LÖSNINGAR LÖNAR SIG!
Minska din energiförbrukning och miljöpåverkan
Numera är de flesta företag medvetna om att miljövänlig teknik ger ekonomiska fördelar. Hos Konica Minolta har vi
tillämpat vår erfarenhet och expertis inom skrivarteknik för att säkerställa att våra produkter ger både miljömässiga
och ekonomiska fördelar. Och eftersom vi som globalt företag tar miljöarbetet på största allvar är miljöskydd en viktig
del av vår ledningsfilosofi, ”The Creation of New Value” (skapande av nya värden).
Detta har lett till utvecklingen av miljöanpassad teknik som bland att ger lägre energiförbrukning, minskad användning av
naturresurser och minskat koldioxidavtryck – utan att anstränga din budget. Konica Minoltas kontorsmaskiner ger inte bara
miljöfördelar utan även lägre total ägandekostnad. Miljövänlig teknik kan helt enkelt vara en lönsam affär.
Miljö
Miljö
Fördelar med miljövänliga funktioner och
teknik
– Minskad energiförbrukning: Varje ny
generation av vår utrustning förbrukar
mindre energi, t.ex. med hjälp av
inbäddade systemprogram, fixering med
induktionsvärme, dynamisk Eco Timer
(veckotimer med inlärningsfunktion) och
skanner med LED-lampor.
– Minskad förbrukning av naturresurser:
Papper är en värdefull resurs. Våra maskiner
har ett flertal tekniska lösningar som minskar
pappersförbrukningen och förhindrar slöseri,
till exempel duplexutskrift, n-upp (flera
förminskade sidor på samma pappersark),
provutskrift och provkopia (förhindrar
misstag) och automatisk uteslutning av
blanka sidor.
Framtidsvision: Eco Vision 2050
Konica Minoltas långsiktiga miljövision kallas Eco Vision
2050. Rent praktiskt innebär Eco Vision 2050 att vi aktivt
verkar för att minska den globala uppvärmningen och
säkerställa effektiv och ansvarsfull användning av jordens
begränsade naturresurser och stödjer återställning och
skydd av den biologiska mångfalden. Samtidigt strävar vi
efter att minska våra processers miljöpåverkan och utveckla
innovativa produkter med ännu bättre miljöegenskaper.
1
Minska utsläppen av CO2 med 80 % gentemot
2005 års nivåer under livscykeln, fram till 2050
2
Maximera effektivt utnyttjande av
jordens begränsade resurser
3
Främja återställning och skydd
av den biologiska mångfalden
– Minskat koldioxidavtryck: Vår
polymeriserade Simitri® HD-toner minskar
miljöpåverkan vid produktion och återvinning
och möjliggör en lägre fixeringstemperatur
än konventionella tonersorter. Biomassa
i våra svarta toner och användning av
bioplast för maskinkomponenter är ytterligare
några exempel på hur vi reducerar vårt
koldioxidavtryck.
– Lättillgänglig miljöinformation: Ett
klick räcker för att få en översikt över
användarmönster (duplexutskrift, kopiering,
antal n-upp-kopior, antal färgutskrifter,
timmar per driftläge). Detta hjälper dig att
påverka användarnas beteende.
Våra miljömål
Konica Minolta kan stolt erbjuda produkter som inte bara
uppfyller gällande miljölagstiftning över hela världen utan
även uppfyller frivilliga certifieringar och miljömärkningar
som till exempel:
Det vi gör för att skydda miljön
Konica Minoltas målsättning är att kontinuerligt minska våra
produkters miljöpåverkan i alla stadier av produktlivscykeln
– från design, tillverkning, leverantörskedja och transport till
slutlig återvinning eller kassering. Alla dessa livscykelstadier
bevakas i detalj och analyseras avseende energieffektivitet
och resursanvändning – och naturligtvis även efterlevnad av
miljö- och säkerhetslagstiftning.
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna [email protected] www.konicaminolta.se
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu
Download