Specialbroschyr - Miljö

advertisement
MILJÖMEDVETENHET
Konica Minoltas bidrag till en bättre miljö
Som en ledande tillverkare av skrivarutrustning anser Konica Minolta att miljön ska vara en central del av
företagsfilosofin, vilket beskrivs i företagets miljöprogram Eco Vision 2050.
Eco Vision 2050 beskriver företagets långsiktiga miljövision och fastställer ett antal målsättningar och riktlinjer som utgör
vägen till att uppfylla de framtida målen och bolagets ansvar som globalt företag genom att bidra till en hållbar utveckling
gentemot miljön och samhället. Åtgärderna innefattar exempelvis initiativ för att minska global uppvärmning, säkerställa
effektiv användning och återanvändning av begränsade naturresurser och återställning och skydd av den biologiska
mångfalden. Konica Minolta är övertygat om att teknisk utveckling är drivkraften som skapar förutsättningarna för en hållbar
verksamhetsutveckling som samtidigt minskar tillverkningens miljöpåverkan och ger möjlighet att erbjuda innovativa produkter
med miljövänliga egenskaper.
MILJÖMEDVETENHET
MILJÖMEDVETENHET
Miljövänlig teknik från Konica Minoltas
Konica Minolta främjar hållbar utveckling och integrerar
miljömässiga och sociala perspektiv i sina affärsstrategier.
Ständiga framsteg i strävan mot en lösning på de miljö­
mässiga utmaningarna utgör kärnan i vårt grund­läggande
koncept som ålägger hela företaget att ta hänsyn till
miljön genom hela produktlivscykeln, vidta åtgärder i
syfte att motverka den globala uppvärmningen, främja
ett kretslopps­baserat samhälle, förebygga kemiska
föroreningar och minimera potentiella miljörisker. Konica
Minoltas kontinuerliga strävan att minska miljöpåverkan
från vår avancerade teknik bidrar till förbättra utrustningens
effektivitet. Viktiga aspekter av dessa miljövänliga
innovationer och aktiviteter är:
ISO 14001
Certifiering enligt denna internationellt
erkända standard för miljöledning
av företag är obligatorisk för Konica
Minoltas affärs- och produktions­
anläggningar över hela världen.
CO₂-utsläpp
I sin strävan att förebygga den globala uppvärmningen
strävar Konica Minolta efter att reducera CO2-utsläppen
under produkternas tillverkning, distribution, försäljning och
användning, med hjälp av ännu strängare mål än vad som
krävs i Kyoto-protokollet.
Noll avfall
Konica Minolta har åtagit sig att uppfylla stränga mål­
sättningar vad gäller riskhantering och undvikande av
avfall genom effektiv resursanvändning och reducering av
avfallsvolymen med hjälp av intern återvinning.
Miljövänlig upphandling
I Konica Minoltas globala inköpspolicy fastslås att i varje
steg av produktens utveckling och tillverkning ska fokus
ligga på anskaffning av råvaror, delar och komponenter från
leverantörer med ett aktivt miljöengagemang.
Förhindra kemiska föroreningar
Konica Minolta utövar en heltäckande kemikalie­
hantering under produkternas livscykel för att
förhindra kemikalierelaterade olyckor och negativa
hälsokonsekvenser.
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna [email protected] www.konicaminolta.se
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu
Download