Neurorapporten 2015 Sörmlands län (Word

advertisement
Endast 28 % får professionell rehabilitering i Sörmland
Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och
vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället.
I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom
rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till
patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information
om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 %.
Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på
egen hand. Här i Sörmland landsting får endast 28 % professionell hjälp av fysioterapeut
jämfört med 31 % på nationell nivå.
-
Tillsammans måste vi nu vända utvecklingen. I Neuroförbundets Neurorapporten
finns förslag på förbättrad rehabilitering. Sörmland landsting kan börja arbeta aktivt
för att alla som har behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan. Att
öka siffran i Sörmland landsting från 11 % till 100 %, säger Lise Lidbäck,
Förbundsordförande Neuroförbundet.
-
Även regeringen måste bidra till att vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälsooch sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, måste tillsätta en rehabiliteringsutredning.
säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.
Det har skett dramatiska förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer
med neurologisk diagnos. Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006
var det en 28 % som var hänvisade till att sköta sin träning själv. Nu är siffran uppe i 57 %. I
Sörmland landsting är det 59 %.
-
Ingen ska behöva uppleva, som en av Neuroförbundets medlemmar, utrycker det i
Neurorapporten rehabilitering, ”min vårdcentralsdoktor tycker att jag har alla krav som
ställs, sökt två gånger och fått svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt
behov”. Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.
Neurorapporten rehabilitering är framtagen i dialog med professionen, Svensk förening för
rehabiliteringsmedicin.
För frågor kontakta gärna:
Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Mobil: 076-0017018
Mail: [email protected]
Download