- Att mln bror fick schizofreni har gjort att Jag hittat ett i hJärnan vld

advertisement
Foto: Annika af Klercker
- Att mln bror fick schizofreni har gjort att Jag hittat ett
kall i ltvet, säger för'eläsaren Åsa Könradsson-Geuken.
Åsa Konradsson Geuken ger en bitd av vad som händer
i hJärnan vld schizofreni och berättar vad som ligger
bakom en del av de symtom som drabbar personer med
schizofreni. Hon talar om för- och nackdelar med antipsykotisk behandling och förklarar hur hennes egna
effarenheter som anhörig är en stor tillgång i forskningen.
Medverkande: Åsa Konradsson Geuken, forskare ischlzofrenl vid
Uppsala univercttet och Karolinska Institutet
Tid och dag: 28 apri[, kl 15.00-17.00
Plats: Biografen Victoria, Götgatan 67, Södermalm
Pris: Medlemspris 200 kr (ord 250 kr), lnklusive kaffe och kaka.
Anmälan senast 2514 tlll Kerstin Risbo-Skärström, 08-679 03 31
I samarbete rned IFS Stockholmsdlstrlktet.
Ev medlemskap ska uppges vid anmälan.
E
E'
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
www.sv.se/stockholm
V
StuddöttuEdd
Vsx.B.kol.r
Download