Etologi – enskilt arbete om domesticerade djur

advertisement
Etologi vt 2012
Carina Ek, Kungsängsgymnasiet, Sala
Etologi – enskilt arbete om domesticerade djur
Du ska läsa utvalda sidor ur Per Jensens bok ”Djurens beteende- och orsakerna till det” (sid 61-68 och 83101). Du kan eventuellt behöva komplettera med annan litteratur, vetenskapliga källor på nätet eller
någon av läroböckerna i biologi.
Välj en av följande djurarter som finns beskrivet i Per Jensens bok på nedanstående sidor.
Maximalt tre personer ska välja samma djurart, frågeställningarna ska inte vara desamma.
Höns
Häst
Svin
Får
Nötkreatur
Hund
Katt
sid.103-109
sid. 111-117
sid.119-127
sid. 129-135
sid. 137-142
sid. 145-151
sid. 153-158
Du ska studera denna art vid minst två tillfällen, observationspassen ska omfatta minst en
timme/tillfälle. Du väljer själv vilken typ av registrerings metod du använder och ska motivera detta
i din rapport.
Förslag på frågeställningar, du ska välja en huvudfrågeställning om den djurart du väljer:
Sociala beteenden hos arten?
Sexuella beteenden hos arten?
Födosöksbeteenden hos arten?
Beteenden vid födelse och ungvårdnad hos arten?
Inlärning hos arten?
Visuell kommunikation hos arten?
Akustisk kommunikation hos arten?
Kemisk kommunikation hos arten?
Taktil kommunikation hos arten?
Lateralisering hos arten?
Följande ska finnas med i samtliga rapporter:
Redovisning i tabell- samt diagramform av det/de beteenden du studerat.
Jämförelse mellan vildrasen och den domesticerade formen. Vad har förändrats?
Hur har domesticering förändrat djurartens naturliga beteenden?
Vad finns kvar av djurens naturliga beteenden?
Vilka beteenden är ej önskvärda?
Hur kan man göra för att undvika/minska uppkomsten av oönskade beteenden?
Vilka beteenden har man avlat bort?
Förslag på åtgärder för att förbättra djurs miljö.
Djurartens interaktion med människan?
Du ska använda korrekt etologisk terminologi i din rapport.
Rapporten ska inlämnas i form av webbtidning på issuu och även skickas som e-post via urkund till:
[email protected] senast tisdag 29/5 2012
Jobba bra och ha kul! Carina
Download